Ondernemersfonds subsidieert
tal van activiteiten en evenementen

Steeds meer organisaties weten fonds te vinden

Het Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem functioneert nu ruim tweeënhalf jaar. Het fonds is medio 2009 in het leven geroepen om enerzijds alle Haarlemse ondernemers in de binnenstad bij te laten dragen aan de promotie van de stad en anderzijds meer geld beschikbaar te hebben om die zaken te ondersteunen c.q. stimuleren die nodig zijn om Haarlem op te stoten in de vaart der volkeren. Verder neemt het fonds initiatieven om de organisatiegraad in de binnenstad te verbeteren. Uitvloeisel daarvan zijn straatverenigingen.
In 2011 zijn de succesvolle effecten van het Ondernemersfonds steeds beter waarneembaar geworden. Haarlem trekt tegen de stroom in meer bezoekers en qua bestedingen van de consumenten is Haarlem beter af dan vergelijkbare binnensteden. Dat is goed nieuws voor de ondernemers in de binnenstad die met de reclamebelasting investeren in de stad en deze investering graag terug willen verdienen.

Hoeveel geld komt er binnen en hoe wordt dat verdeeld?

Bij het opzetten van het ondernemersfonds is er vanuit gegaan dat de netto opbrengst ca. € 400.000 zou bedragen en dat daarmee alle doelen gesteld zouden kunnen worden. Mede doordat een aantal ondernemers in de tussentijd hun reclame-uiting verkleind hebben (en daardoor minder hoeven bij te dragen) en ook omdat er een aantal winkels verdwenen zijn, is de opbrengst vorig jaar uitgekomen op ruim 360.000 euro.

De uitgaven in 2011

Ieder jaar stelt het bestuur een begroting op basis van een schatting van de inkomsten uit de reclamebelasting. Voor een overzicht van alle uitgaven wordt verwezen naar het financiële jaarverslag op de website centrum-haarlem.nl. In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op enkele bijzondere uitgaven in het verslagjaar.

City Marketing Haarlem (CMH)

Met de gemeente is overeengekomen dat in principe jaarlijks € 100.000  uit het OF wordt bijgedragen aan City Marketing. Hiermee sponsort het OF 33% van het promotionele budget van CMH. Deze gelden worden ingezet om naast de promotie van Haarlem zelf ook de evenementen in de binnenstad extra onder de aandacht te brengen van (toekomstige) bezoekers van de binnenstad van binnen en buiten de regio. De Shopping Night is een mooi voorbeeld dat die samenwerking voor alle partijen loont.

Straatverenigingen

Aanvragen voor een bijdrage aan evenementen worden in behandeling genomen als deze door officieel geregistreerde ondernemersverenigingen worden gedaan. Het OF steunt het opzetten van straatverenigingen met een opstartsubsidie van € 1500; 750 euro voor oprichtingskosten en nog eens € 750 voor het opstarten van een activiteit. Een en ander heeft tot gevolg gehad dat in tal van straten ondernemers zich zijn gaan organiseren om leuke dingen te organiseren. Op dit moment zijn er negen officiële verenigingen actief. Vier straten c.q. pleinen hebben aangegeven binnenkort ook zo’n stap te zetten.

Feestverlichting (Stichting Haarlem Lichtstad)

Vóór de oprichting van het OF werd de feestverlichting betaald uit een extra heffing op de precariobelasting (de uithangborden). Een soort voorloper van het OF dus. Het geld, jaarlijks € 76.000, werd door de gemeente afgedragen aan de Stichting Haarlem Lichtstad (HL), die tijdens de donkere dagen daarmee de feestverlichting verzorgde. Dit bedrag is door het OF overgenomen en wordt jaarlijks doorgesluisd naar Haarlem Lichtstad ten behoeve van de feestverlichting. Vanwege enkele uitbreidingen en vervanging van armaturen, is er de afgelopen drie winters extra geld naar de feestverlichting in de stad gegaan.

De grote evenementen

De afgelopen jaren heeft het OF bijgedragen aan een aantal jaarlijks terugkerende grote evenementen. Hiermee was in het verslagjaar ca. 65% van het begrote budget voor evenementen van € 100.000 gemoeid. We lichten er een paar uit:

·     Bloemencorso.
Zo heeft het OF, namens de ondernemers in de binnenstad, de financiering van een praalwagen voor het bloemencorso van City Haarlem overgenomen. Haarlem noemt zichzelf niet voor niets Bloemenstad en wil dat het bloemencorso ook na 2012 in de stad eindigt. Dit streven wordt zodoende door de binnenstadondernemers ondersteund. Met de Grote Markt als eindstation wint het corso nog meer aan aantrekkingskracht.

·     Haarlem Jazz
Dit evenement geniet in Haarlem en de regio een grote populariteit en trekt ieder jaar veel bezoekers naar de stad en mag om die reden rekenen op ondersteuning uit het OF. Ook straten die iets rond dit thema organiseerden hebben een bijdrage gekregen

·     Shopping Night.
Dit initiatief uit 2010 van City Marketing en City Haarlem verdient door de enthousiaste reacties van bezoekers en ondernemers een vaste plaats op de evenementenkalender.

·     Sinterklaasintocht
Een vaste waarde. In het verleden gefinancierd door een aantal enthousiaste ondernemers. Via het fonds dragen nu alle ondernemers bij.

·     De Kerstperiode
Het OF ondersteund sinds de oprichting in deze periode vele straatinitiatieven, met het Anton Pieckfestival als een van de grote trekkers.

Diversen

Het bestuur heeft als beleid dat naast de hiervoor genoemde evenementen er nog voldoende budget moet zijn om ook bij te kunnen dragen aan incidentele evenementen met een zekere waarde voor de binnenstad, zoals Stad als Podium, de Fokker Spin Centennial en de huldiging van de wereldkampioen honkbal. Een gebeurtenis die op vele tv-zenders werd uitgezonden en Haarlem weer eens landelijk in het zonnetje zette.

Klik hier voor het complete jaarverslag 2011 op de website van de Centrum Management Groep Haarlem (CMGH).
Op de site vindt u nog veel meer informatie over het Ondernemersfonds en de wijze waarop subsidie aangevraagd kan worden.

Samenstelling bestuur Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem

In het verslagjaar bestond het bestuur uit:
Ton Roozen, voorzitter
Frans Baars, secretaris, namens Koninklijke Horeca Nederland afd. Haarlem
Edwin van Drunen, penningmeester
Marjolein van der Goen, namens City Haarlem
Pim Janssen, namens City Haarlem

Het bestuurswerk is onbezoldigd. 

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.