Vorming koepel van straatverenigingen aanstaande

Het bestuur van de ondernemersvereniging City Haarlem is momenteel druk bezig om de vereniging om te vormen tot een koepel van straatverenigingen. Tijdens een bijeenkomst in Stempels, op 24 april j.l., is deze nieuwe organisatievorm aan de orde gesteld in het bijzijn van een aantal straatverenigingen en enkele leden van de huidige City. Het idee van een koepel kreeg daar massale bijval. De komende periode wordt gebruikt om de opzet verder uit te werken. Verwacht wordt dat een en ander nog voor de zomer definitief gepresenteerd kan worden. Er zijn momenteel 9 officiële straatverenigingen in de binnenstad met in totaal enkele honderden aangesloten winkeliers en horecabedrijven. In de Grote Houtstraat zijn inmiddels ook plannen om een straatvereniging te beginnen. Eén van de trekkers is Marcel Janssen van Sport 'N Styles. Hij zal op korte termijn een startbijeenkomst beleggen. ,,Het idee is om de Grote Houtstraat in tweeën op te delen, het deel vanaf de Grote Houtbrug tot Verwulft en het noordelijke deel richting Grote Markt.''

Marcel Janssen van Sport 'N Styles voor zijn zaak in de Grote Houtstraat:
,,Er is veel enthousiasme om ook hier met een straatvereniging te starten.
We willen deze straat nog beter op de kaart zetten. En meer samenwerking
zoeken met de stad.'' 


Tijd, kunst en kortingen tijdens de Haarlem ShoppingNight 2012!

Sta stil bij de tijd in Haarlem. Neem meer tijd en rust om te genieten, te beleven en te ontdekken. Tijd is een belangrijk gegeven tijdens een bezoek aan de binnenstad. Vandaar dat de Haarlem ShoppingNight 2012 ‘tijd’ als thema heeft gekozen. Het publiek wordt door verschillende tijdzones geleid, gelardeerd met entertainment in winkelstraten, alwaar ook weer tal van aantrekkelijke aanbiedingen te koop zullen zijn. Elke winkelstraat heeft een speciaal programma georganiseerd. Van 18.00 tot 00.00 uur kan er volop worden geshopt.

Kunstproject ‘Time by Artists’

Op zes locaties in de binnenstad geven jonge Haarlemse kunstenaars en designers naar eigen inzicht vorm aan een specifiek decennium, van de jaren ’50 tot de 00’s. Deze hotspots worden speciaal ingericht voor de shoppingnight. De ontwerpen die er staan, zijn uiteraard ook te koop. Dus ben je op zoek naar een bijzonder collectors item? Neem dan zeker een kijkje!

Bijzondere prijzen

Tijdens de Haarlem ShoppingNight kun je kans maken op bijzondere prijzen zoals 1 minuut gratis winkelen bij AH Vos, 6 keer gratis naar de film bij Pathé of een paar mooie Uggs classic short. Doe mee aan de speciale stempelactie en win!

Uitgebreide informatie over het programma van de Haarlem ShoppingNight 2012 en de bereikbaarheid van de stad is te vinden op www.haarlem.nl. De Haarlem ShoppingNight 2012 is mede mogelijk gemaakt door City Marketing Haarlem, Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem, gemeente Haarlem en de straatverenigingen. Klik hier voor meer informatie.


Praat mee over de concept-Parkeervisie op 16 mei 2012

De gemeenteraad wil woensdag 16 mei 2012 graag in gesprek gaan met de stad over deze concept-Parkeervisie. Alle Haarlemmers en gebruikers van de stad zijn van harte welkom om aan het stadsgesprek Parkeervisie deel te nemen. Het stadsgesprek kent de vorm van een debat dat gevoerd wordt aan de hand van stellingen. Ziggy Klazes is de gespreksleider en stimuleert dat zoveel mogelijk aanwezigen hun mening naar voren kunnen brengen. De gemeenteraadsleden nemen de ideeën en reacties uit het gesprek mee om hun standpunt te bepalen binnen hun fractie, tijdens de commissiedebatten en bij de besluitvorming in de raad. De concept-Parkeervisie ligt tot vrijdag 17 mei a.s. ter inzage voor schriftelijke reactie uit de stad. Daarna zal door het college van B en W gereageerd worden op de ingediende zienswijzen en een definitieve Parkeervisie voor vaststelling door de raad worden aangeboden. De verwachting is dat de Parkeervisie na de zomer kan worden vastgesteld.

De concept-Parkeervisie is te raadplegen via de link in onderstaande nieuwsberichten: 
Gemeente Haarlem: Ma. 23 april bijeenkomst concept-Parkeervisie in Cronjé-parkeergarage
Gemeente Haarlem: Inspraak concept-Parkeervisie
Gemeente Haarlem: Parkeren

Locatie en het tijdstip stadsgesprek: Gravenzaal stadhuis, van 18.00 -19.30 uur.


Toenemende fietsoverlast Grote Houtstraat

Op dinsdag 8 mei vond in V&D een bijeenkomst plaats naar aanleiding van de toenemende fietsoverlast in de Grote Houtstraat (tussen Verwulft en Grote Houtbrug). Een 25-tal ondernemers waren afgekomen op deze door het centrummanagement en de gemeente georganiseerde avond. Grootste ergernissen van de ondernemers zijn het verkeerd neerzetten van fietsen (met als gevolg dat er een soort stalen muur ontstaat die bezoekers belet over te steken naar winkels aan de andere kant) en het gedrag van veel fietsers.
Met elkaar werd gediscussieerd over mogelijke oplossingen en acties om fietsende bezoekers beter voor te lichten waar ze wel of niet kunnen parkeren. Daartoe zullen door de gemeente onder andere stewards worden ingezet. De ondernemers zelf gaan ook helpen om hun klanten duidelijk te maken waar ze het beste hun fiets kwijt kunnen. Tijdens de constructieve bijeenkomst kwam ook meteen het fenomeen straatvereniging aan de orde. Dat werd met enthousiasme ontvangen.
 
De overlast door fietsers in de Grote Houtstraat neemt steeds meer toe. Ondernemers klagen over de slechte bereikbaarheid van hun winkels en over onveilige situaties. Samen met de gemeente worden nu plannen gesmeed om de overlast te beperken.


Bedrijfsafval: hoe werkt het?

Er is nog steeds veel te doen rond de nieuwe opzet van het inzamelen van bedrijfsafval. Hieronder wat zaken die voor ondernemers handig zijn om te weten. Mocht een en ander nog altijd onduidelijk zijn, neem dan contact op met Stan Verstraete via sverstraete@haarlem.nl of tel: 023-5113261.

* Onder bedrijfsafval wordt al het afval verstaan wat vrijkomt uit de onderneming; dus ook het glas, papier, plastic, etc.
* Elke ondernemer is verplicht zijn bedrijfsafval gescheiden aan een erkend afvalinzamelingsbedrijf af te geven.
* Het is mogelijk om het bedrijfsafval op te laten halen of het zelf weg te brengen naar het inzamelingsbedrijf.
* Indien de gemeente hierom vraagt moeten ondernemers kunnen aantonen dat het bedrijfsafval wordt aangeboden aan een erkend afvalinzamelingsbedrijf. Dit kan aan de hand van een contract of het laten zien van afgiftebonnen van het Milieuplein.
* Ondernemers mogen collectieve contracten afspreken met een afvalinzamelingsbedrijf. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de rolcontainer van een    collega-ondernemer moet dit aangetoond kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door een kopie bankafschrift te laten zien waarin staat dat u geld overmaakt naar de collega-ondernemer voor het storten van bedrijfsafval.
* Bedrijven gevestigd in het voetgangersgebied die gebruik maken van een rolcontainer, kunnen het bedrijfsafval aanbieden aan het afvalinzamelingsbedrijf tussen 07.00 en 11.00 uur.


Inloopspreekuur centrummanagement

Een keer per maand is er voor ondernemers in het centrum van de stad een inloopspreekuur. Belangstellenden kunnen tijdens het spreekuur terecht voor allerlei zaken die het centrum betreffen. Het tijdstip is 15 uur, locatie Kamer van Koophandel. Tijdens het spreekuur zijn stadsdeelregisseur Hans Vriend en centrummanager Fred Postma aanwezig. Het spreekuur wordt steeds de derde dinsdag van de maand gehouden. De eerstvolgende is op 15 mei. Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Stuur een e-mail naar Fred Postma, centrummanager.


Broedplaatsen in de NV Haarlem

Op maandag 11 juni vindt de tweede NV Haarlem van 2012 plaats. Locatie is wederom de Kleine Zaal van de Philharmonie. De presentatoren Fred Postma & Jaap Sluis ontvangen weer een aantal ondernemende gasten. Inloop vanaf 16.30 uur. Talkshow is van 17 tot 18 uur. Daarna de gelegenheid tot borrelen en netwerken. Toegang is gratis. U kunt zich aanmelden op www.nv-haarlem.nl

Programma: Filmer/producer Gideon van Eeden (Tafelberg Films) over zijn Zuid-Afrikaanse roots en de lol van ondernemen in Haarlem • Irmgard Noordhoek belicht het belang van broedplaatsen in de stad • Architect Hans van Eeden zit in zo'n broedplaats en vertelt hoe dat bevalt • Maarten en Rolf Meurkens bieden broedende en doorgroeiende bedrijven een plek in leegstaande panden • De Haarlem-column van Louis Hoeks van Het Financieele Dagblad • Een optreden van singer-songwriter Blue June • Kamervragen aan een nieuwe inschrijver • Rob Wieleman over een groot evenement in september voor onderwijs en ondernemers • Henrico van Lammeren van wijnverkoper Vinites over (zomerse) wijntrends. 

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.