College actualiseert reclame- en uitstallingenbeleid

Op 10 juli jongstleden heeft het college van B&W de geactualiseerde beleidsregels voor reclame- en uitstallingen 2012 vrijgegeven voor inspraak. Vanwege de zomervakantie is de periode om in te spreken op dit voorgestelde beleid op 12 weken gezet. Klik hier om de stukken (met registratienummer 2012/234209) in te zien.

Uitstallingen

De nieuwe beleidsregels maken het makkelijker om een uitstalling, zoals bijvoorbeeld een stoepbord, voor uw bedrijf te plaatsen, omdat de uitstalvergunning vervalt. U hoeft door het nieuwe beleid alleen nog maar de uitstalling aan te melden bij de gemeente. Voor alle uitstallingen gaan dezelfde algemene regels gelden. Voor sommige straten en pleinen in het stadscentrum geldt een uitstalverbod, daar is het plaatsen van uitstallingen niet toegestaan. In de beleidsregels kunt u nalezen of in uw straat of op uw plein het uitstalverbod wijzigt.

Reclame

Na vaststelling van deze beleidsregels op gebied van reclame, vervalt voor gevelreclame de reclame-vergunning. Een omgevingsvergunning voor het bouwen (bevestigen van de reclame aan de gevel) blijft wel nodig. Voor musea, theaters en dergelijke komen meer mogelijkheden om voorstellingen, tentoonstellingen, etc. aan te kondigen. Een aantal reclamevormen, zoals makelaarsborden tot 1 m2 en reclame op de volant van een zonnescherm wordt vergunningvrij.

Overgangsperiode

Voor uitstallingen met vergunningen, die niet in overeenstemming zijn met deze nieuwe beleidsregels geldt na definitieve vaststelling (na verwerking van de inspraakreacties) een overgangstermijn van één jaar. Na dat jaar worden deze uitstalvergunningen ingetrokken of in overeenstemming gebracht met de beleidsregels.

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.