‘Haarlem Centraal’ is geboren

Op 30 oktober 2012 werd in de binnenstad van Haarlem een klein stukje geschiedenis geschreven: de nieuwe koepel van straatverenigingen, met de mooie naam Haarlem Centraal, zag die avond het levenslicht. In de vergaderzaal van grand café Brinkmann werd afscheid genomen van City Haarlem en werd de nieuwe organisatie geïnstalleerd. In deze nieuwsbrief uiteraard veel meer over deze heuglijke gebeurtenis. Ook heuglijk is het feit dat de Prinsenbrug veel eerder dan uiterlijk gepland weer in gebruik wordt genomen.
Verder is er woensdag een belangrijke avond met betrekking tot de ontwikkelingen rond het Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem. Alle ondernemers zijn van harte welkom bij Brinkmann alwaar het bestuur van het fonds een toelichting zal geven op allerlei zaken die hier betrekking op hebben.
Daarnaast staan er twee jaarvergaderingen op de agenda: de Koninklijke Horeca, afdeling Haarlem vergadert maandag 12 november vanaf 14.30 uur in Lambermon’s (aanmelden kan nog) en de Vereniging van Eigenaren Binnenstad Haarlem (VEBH) houdt haar jaarvergadering in Stempels. Dat is een dag later, 13 november. Aanvang 16.30 uur. Ook hier kunnen leden zich nog voor aanmelden.

Ondernemers en straatverenigingen van City naar Centraal

,,Het historisch centrum van Haarlem is een uniek winkelgebied. De grote diversiteit en het hoge niveau van winkels, horeca, cultuur en evenementen maken Haarlem tot een van de meest populaire steden van Nederland. Bezoekersaantallen zijn stabiel of stijgen. Het koopgedrag van consumenten is echter grillig, bestedingen zijn lager en de markt is voortdurend in beweging. Om gezamenlijk het bijzondere potentieel van Haarlem centrum optimaal te benutten zijn overleg en samenwerking onmisbaar. Dat begint bij een goede organisatie.” Mooie woorden van Wim Tromp, de voorzitter van Haarlem Centraal, de nieuwe ondernemersvereniging voor het centrum van Haarlem.

Afgelopen dinsdagavond 30 oktober veranderde er iets in die organisatie voor ondernemers in de binnenstad van Haarlem. Het bestuur van City Haarlem stimuleerde en ondersteunde al geruime tijd, in nauwe samenwerking met centrummanager Fred Postma, de vorming van straatverenigingen. Doel hiervan is enerzijds de organisatiegraad in de binnenstad te versterken, maar ook de communicatie met en tussen ondernemers onderling te verbeteren. En het biedt meer mogelijkheden voor ondernemers om de eigen straat of winkelomgeving beter en meer specifiek onder de aandacht te brengen. De oprichting van een flink aantal van deze straatverenigingen is nu, met financiële steun van het Ondernemersfonds, gerealiseerd.
Dit heeft tot gevolg dat de functie van City Haarlem in zijn huidige vorm met individuele leden vervalt. Ook de laatste leden van het huidige bestuur, Fred Hessels en Ton Stöver, nemen afscheid. Het hoofdstuk van de vereniging City Haarlem (opgericht in 1976) wordt hiermee na een lange periode afgesloten. Om de functie van de vereniging over te nemen heeft een initiatiefgroep van vertegenwoordigers van City Haarlem, de Kamer van Koophandel en ondernemers dit jaar de oprichting van een nieuwe ondernemersvereniging voorbereid: Haarlem Centraal. Deze overkoepelende ondernemersvereniging heeft een nieuwe structuur en is gebaseerd op het lidmaatschap van de straatverenigingen.
 
Masha Vos, voorzitter van straatvereniging Raakshof, tekent in als lid van Haarlem Centraal. Voorzitter Wim Tromp (midden) en Arjan Bons (penningmeester) kijken tevreden toe, Rechts Wim Tromp tijdens de presentatie van de opzet van Haarlem Centraal.

De ondernemersvereniging kent de volgende opzet:
• alleen straatverenigingen kunnen lid worden van de ondernemersvereniging, dus niet individuele ondernemers
• de vertegenwoordigers van de straatverenigingen bepalen, in overleg met hun achterban, samen met het bestuur het beleid en de prioriteiten
• elke straatvertegenwoordiger heeft zoveel stemmen als het aantal leden van de straatvereniging

De ondernemersvereniging stelt zich ten doel:
• de behartiging van de gezamenlijke ondernemersbelangen bij de Gemeente en andere instanties
• de aantrekkingskracht van de Haarlemse binnenstad te versterken
• de promotie van de (ondernemers in de) Haarlemse binnenstad
• de veiligheid van de ondernemers in de Haarlemse binnenstad en hun bezoekers
• de communicatie tussen de ondernemers in de Haarlemse binnenstad

Het bestuur bestaat uit: Wim Tromp (voorzitter), Niko Vonk (secretaris), Arjan Bons (penningmeester) en Erwin van Bolhuis (bestuurslid). Voor meer informatie over Ondernemersvereniging Haarlem Centraal kan contact worden opgenomen met Wim Tromp,  wim.tromp@haarlemcentraal.nl

Uitnodiging bijeenkomst ondernemersfonds

Op woensdag 7 november aanstaande vindt een bijeenkomst plaats van het Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem. Tijdens deze avond zal het bestuur van het fonds tekst en uitleg geven over het reilen en zeilen van het Ondernemersfonds. Zoals bekend betalen ondernemers in de binnenstad van Haarlem sinds 2009 een reclameheffing. De inkomsten uit deze heffing komen in het fonds terecht. Van dat geld wordt een aantal zaken gefinancierd zoals evenementen (Haarlem Jazz, Shopping Night, intocht Sint Nicolaas en vele andere), de jaarlijkse feestverlichting en de promotie van de stad. Daarnaast heeft het fonds een bijdrage geleverd aan de versterking van de organisatiegraad in de binnenstad met het stimuleren van de opkomst van straatverenigingen. Er zijn nu in totaal tien straten of klusters van straten verenigd. De laatste die erbij is gekomen, is de Grote Markt. Door de straatverenigingen verbetert niet alleen de onderlinge communicatie, ook het (mee)organiseren van grote en kleine activiteiten (zie bijvoorbeeld de Shopping Night) wordt zo een stuk eenvoudiger en sterker.
De bijeenkomst op 7 november is bedoeld om met elkaar te praten over de laatste ontwikkelingen rond het fonds, voortbordurend op de raadsmarkt die een paar maanden geleden werd gehouden op verzoek van de raad.

Datum: 7 november
Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19 uur)
Locatie: Grand Café Brinkmann

Prinsenbrug Haarlem weer in gebruik voor wegverkeer

Voetgangers, fietsers en automobilisten kunnen sinds zondagmiddag 4 november 17.00 uur weer gebruik maken van de Prinsenbrug. Dat is ruim zeven dagen eerder dan de geplande datum van 12 november 2012. Tijdens de uitvoering is alles op alles gezet om de brug zo snel mogelijk weer open te kunnen stellen voor het wegverkeer. Met de ingebruikname van de brug heeft Haarlem een stillere, veilige Prinsenbrug teruggekregen, die er de komende jaren weer tegen kan. Hoeveel eerder de brug weer in gebruik genomen zou kunnen worden, werd pas op het laatste moment bekend. Donderdag is het asfalt voor de rijbaan aangebracht. Vrijdag ging de brug voor het eerst open. Zaterdag aan het einde van de middag werden de laatste tests uitgevoerd en werd duidelijk dat de brug klaar was voor het wegverkeer. Werkzaamheden die noodzakelijk waren vóór openstelling van de brug zijn naar voren gehaald en werkzaamheden die later kunnen worden uitgevoerd, naar achteren geschoven. Het werk is dus nog niet klaar, maar kan worden afgerond met beperkte hinder voor het verkeer. Zo kunnen er de komende weken tussen 21.00 uur ‘s avonds en 6.00 uur ’s ochtends nog beperkte, korte stremmingen zijn. Het hele project wordt begin december afgerond.
  
De werkzaamheden aan de Prinsenbrug zijn vlotjes verlopen. Ook de aanlegsteigers in de directe omgeving van de brug kregen een opknapbeurt (foto rechts). 

Haarlem wordt weer Lichtstad

Vanaf dinsdagavond 6 november baadt het centrum van Haarlem weer in het licht. Op die dag wordt de feestverlichting ontstoken. Een en ander wordt sinds jaar en dag verzorgd door de stichting Haarlem Lichtstad. Naast het ophangen van de feestverlichting houdt Haarlem Lichtstad zich bezig met het verlichten van bijzondere objecten. Voorzitter Anton Bouman vertelt dat er op diverse plekken in de binnenstad projecten lopen: ,,De beelden op het Hortusplein bij de Jopen Kerk hebben we in het licht gezet, net als het voormalige woonhuis van Frans Hals tegenover het Stadhuis, het pand waarin wijnbar Viqh is gevestigd. Tevens zijn we druk bezig met het in het licht zetten van de toren van de Nieuwe Kerk.’’

Algemene ledenvergadering VEBH

De jaarvergadering van de Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem (VEBH) vindt dinsdag 13 november plaats in zaal de Drukkerij van hotel restaurant Stempels. De aanvang is 16.30 uur. Naast de reguliere agendapunten verzorgt centrummanager Fred Postma een presentatie over actieve acquisitie en leegstandsbestrijding. Dat vloeit voort uit het nieuwe Convenant Binnenstad Haarlem 2013-1017. Daarin staat ‘De Sterke Binnenstad’ centraal. De ambitie die in dit Convenant wordt uitgesproken is dat Haarlem een herkenbare leefbare binnenstad moet hebben met een sterke ruimtelijke en functionele samenhang tussen de afzonderlijke deelgebieden. Deze hebben immers elk hun eigen kleur en thematiek. In het Convenant is een duidelijk nieuwe en vooral actieve rol voor de VEBH weggelegd.

Mensocks in Grote Houtstraat

De ene herensok is de ander niet. Dat blijkt wel uit de rondgang door het kleurige interieur van Mensocks, Grote Houtstraat 160. Fawad Ahmadi, de uiterst vriendelijke storemanager, is druk bezig om pal voor de officiële opening de puntjes op de i te zetten. Waarom na Amsterdam een tweede vestiging in Haarlem? “Omdat opvallend veel klanten uit deze regio de moeite namen bij ons in Amsterdam te komen. We waren vooral op zoek naar een plek waar meer bijzondere winkels zaten. We zijn uiterst tevreden met deze locatie. We zitten bijna recht tegenover patisserie Michel. In dit deel van de Grote Houtstraat zijn meer speciaalzaken. En dat zijn wij natuurlijk ook. Wij verkopen prachtige in het Italiaanse Brescia gemaakte sokken van maat 35 tot maat 50.”
 
Storemanager Fawad Ahmadi van Mensocks druk bezig met de voorbereiding van de officiële opening.

Intocht Sint Nicolaas op 17 november

Het is al weer bijna zover. Het heerlijk avondje komt met rasse schreden op ons af. Maar eerst moet de Sint nog aan land komen natuurlijk. In Haarlem gebeurt dat dit jaar op zaterdag 17 november. Financieel wordt de intocht voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem. De data van de speciale koopavonden worden binnenkort bekendgemaakt.

Veel boetes handhavingsactie Veilig Uitgaan

Tijdens de handhavingsactie, die begin september van start is gegaan, zijn door de politie en de afdeling Handhaving van de gemeente al meer dan 100 bekeuringen uitgeschreven voor gedragingen in het uitgaansgebied. De meeste bekeuringen hebben betrekking op geluidsoverlast en wildplassen. De handhavingsactie duurt tot 11 november en heeft tot doel de overlast van overmatig drankgebruik, agressie op straat en in de horeca, en geluidsoverlast in de binnenstad drastisch terug te brengen.
Uit de eerste evaluatie blijkt dat de reacties van ondernemers, bewoners en uitgaanspubliek zeer positief zijn. De zogenaamde sus-teams zorgen ervoor dat het uitgaanspubliek vroegtijdig wordt aangesproken op hun gedrag waarbij vechtpartijen worden voorkomen. Tijdens de zaterdagnacht zijn ook handhavers van de gemeente actief in de stad. Zij surveilleren in de directe omgeving van de binnenstad waaronder bekende fietsroutes in de Burgwalbuurt. Zo zijn er bijvoorbeeld tijdens de actie twaalf jongeren door gemeentelijke handhavers in één keer bekeurd voor overlastgevend gedrag.

Inloopspreekuur centrummanagement

Een keer per maand is er voor ondernemers in het centrum van de stad een inloopspreekuur. Belangstellenden kunnen tijdens het spreekuur terecht voor allerlei zaken die het centrum betreffen. Het tijdstip is 15 uur, locatie Kamer van Koophandel. Tijdens het spreekuur zijn stadsdeelregisseur Hans Vriend en centrummanager Fred Postma aanwezig. Het spreekuur wordt steeds de derde dinsdag van de maand gehouden. De eerstvolgende is op 20 november. Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Stuur een e-mail naar Fred Postma, centrummanager.

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.