Aan alle ondernemers in de binnenstad

Sinds 2009 is het Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem actief. Op verzoek van het georganiseerde bedrijfsleven in de binnenstad stemde de gemeenteraad dat jaar in met het jaarlijks heffen van een belasting op reclame-uitingen. De opbrengst daarvan gaat naar het Ondernemersfonds. De gelden van het fonds worden beheerd door de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem. Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie vertegenwoordigers van de “founding fathers” van het fonds, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlem en Haarlem Centraal (het voormalige City Haarlem), aangevuld met twee onafhankelijke leden.

Bijdragen

Uit het fonds worden allerlei activiteiten betaald die anders niet plaatsvonden of slechts door enkele ondernemers werden ondersteund. Nu draagt iedereen bij en zijn er geen freeriders meer. Het fonds heeft de afgelopen periode van 3,5 jaar o.a. bijgedragen aan het ondersteunen van de promotie van de binnenstad, de intocht van Sinterklaas, de Shopping Night, Haarlem Jazz, de Stad als Podium en ook aan tal van evenementen, georganiseerd door straatverenigingen. Door het stimuleren van het oprichten van straatverenigingen is, met het oprichten van de nieuwe koepelorganisatie Haarlem-Centraal, de organisatiegraad van het bedrijfsleven in de binnenstad bovendien versterkt. Verder wordt ook de feestverlichting uit het fonds gefinancierd en gaat er jaarlijks een bijdrage naar City Marketing Haarlem

Succes Ondernemersfonds

Een en ander is niet zonder gevolgen gebleven. Dankzij de ondersteuning en stimulering van al die activiteiten trekt de Haarlemse binnenstad, tegen de landelijke trend in, meer bezoekers en is ook qua bestedingen van consumenten beter af dan vergelijkbare steden.

Evaluatie

Bij het oprichten van het fonds is afgesproken dat, voordat in 2013 een nieuwe overeenkomst met de gemeente wordt afgesloten, eerst in 2012 het fonds zal worden geëvalueerd. De eerste stap was een door de gemeenteraad en het fonds georganiseerde raadsmarkt op 27 juni jongstleden. De reacties tijdens de markt waren zowel van de kant van leden van de gemeenteraad als van binnenstadsondernemers overwegend positief. Eerder hadden de besturen van de founding fathers, inclusief de nieuwe vereniging Haarlem-Centraal, gewezen op het succes van het fonds en aangegeven het graag te willen continueren.

Enquête

Het bestuur van het fonds is echter ook benieuwd wat ondernemers van het fonds vinden. Daartoe is een bedrijf benaderd, bureau Platform Binnenstadsmanagement, om de meningen te peilen. Het bureau heeft een ruime kennis en ervaring met ondernemersfondsen. Een dezer dagen zal het bureau een e-mail sturen met het verzoek deel te nemen aan deze, anonieme, digitale enquête. Het invullen kost een paar minuten. De resultaten zijn mede bepalend voor de richting van het Ondernemersfonds voor een periode van vijf jaar. Uiteraard zal er over de resultaten een terugkoppeling plaatsvinden. Het onderzoek duurt circa vier weken.

Namens het bestuur van het Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem,
Ton Roozen, voorzitter.

Meer informatie

Op de website www.centrum-haarlem.nl. is onder de button ‘Ondernemersfonds’ meer informatie te vinden over onder andere de achtergrond en manier van werken van het fonds.

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.