Nominatie voor winkelgebied Raaks

Het winkelgebied Raaks is genomineerd is voor de NRW Jaarprijs 2013. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de NRW (Nederlandse Winkel Raad) aan de beste winkelontwikkeling. Op dit moment behoort Raaks tot de drie laatste finalisten. Klik hier voor verdere informatie. De jury zal het winkelcentrum uiteraard bezoeken om nog nader kennis te nemen van de ontwikkeling. Ook wordt een passanten- en ondernemersonderzoek uitgevoerd. De NRW jaarprijs kent inmiddels landelijke bekendheid en zal het winkelgebied Raaks en Haarlem zeker ten goede komen. De NRW jaarprijs wordt uitgereikt op 10 april 2013. 

Doelstelling en jurering

Uitgangspunt voor het toekennen van de NRW Jaarprijs is dat het ingediende project een bijdrage levert aan de kwalitatieve ontwikkeling van de winkelvoorzieningenstructuur in Nederland. Bij de jurering wordt gekeken naar het vernieuwende karakter en/of de commerciële aantrekkelijkheid van het project voor consumenten en andere gebruikers waaronder de detaillisten. De overige twee genomineerde winkelcentra zijn Emmerhout (Emmen) en Oosterheem (Zoetermeer).


Herinnering enquête ondernemersfonds

Al eerder deed het bestuur van het Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem een verzoek aan alle ondernemers in het centrum om een enquête in te vullen met betrekking tot de evaluatie van het fonds dat sinds 2009 actief is. Al bij het oprichten van het fonds is afgesproken dat, voordat in 2013 een nieuwe overeenkomst met de gemeente wordt afgesloten, eerst in 2012 een evaluatie zou plaatsvinden. Het bestuur van het fonds is benieuwd wat ondernemers van het fonds vinden. Daartoe is een bedrijf benaderd om de meningen te peilen. Het bureau heeft een ruime kennis en ervaring met ondernemersfondsen. Enkele weken geleden werd een eerste oproep geplaatst om aan het onderzoek mee te werken. Het gaat om een anonieme, digitale enquête. Het invullen kost slechts een paar minuten. De resultaten zijn mede bepalend voor de richting van het Ondernemersfonds voor een periode van vijf jaar. Uiteraard zal er over de resultaten een terugkoppeling plaatsvinden.

Klik hier om naar het draagvlakonderzoek te gaan. Indien ondernemers de unieke inlogcode niet (meer) hebben, stuur dan een e-mail naar stefan.van.aarle@bro.nl van BRO, het bedrijf dat het onderzoek verricht.

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.