Haarlem scoort uitstekend in City Index

Maandagavond 22 april presenteerden de partners van de Centrum Management Groep Haarlem de City Index. Jaap Lampe, directeur van Stadsschouwburg en Philharmonie, overhandigde het eerste exemplaar aan burgemeester Bernd Schneiders en aan Wim Tromp, voorzitter van Haarlem Centraal. De index die op initiatief en met steun van de Kamer van Koophandel tot stand kwam, vormt een graadmeter voor de stand van zaken van de economie in het stadshart van Haarlem. De conclusie luidt: in veel opzichten goed, in enkele opzichten matig. Haarlem kent bijvoorbeeld een explosieve stijging van het aantal bezoekers aan culturele instellingen als theater en bioscoop. Vandaar wellicht de gekozen locatie: filmzaal 1 van de Pathé bioscoop in het Raaks Winkelgebied. De eerste meting voor de index vond in 2008 plaats. Het basisgetal was toen 100. De Haarlem City Index is eind 2012 gegroeid naar 107. Het onderzoek heeft betrekking op; verdienvermogen, stadskwaliteit, vestigingsklimaat, arbeidsmarkt en bereikbaarheid.
Klik hier voor de complete City Index.
 

Meer bezoekers minder omzet

Een opvallende signalering in de Index zijn de stijgende bezoekersaantallen aan de binnenstad gekoppeld aan lagere omzetten in winkels, hotels en horecagelegenheden. Jaap Lampe: “We moeten dus zorgen dat deze mensen langer in onze stad blijven en meer uitgeven”. Voorbeelden: de omzetten van grootwinkelketens daalde in Haarlem in vijf jaar tijd van 100 naar 94, de horeca van 100 naar 92 en de mkb bedrijven van 100 naar 93. Daarnaast moet Haarlem zorgen dat ondernemingen op het gebied van zakelijke dienstverlening voor de binnenstad behouden blijven.

Burgemeester Bernt Schneiders snijdt de taart aan met groot erop het cijfer van de City Index.
De genodigden lieten zich de taart na afloop van het zaalprogramma goed smaken. 

Oude wereld vergaat

Trendanaliste Christine Boland verzorgde tijdens de feestelijke avond een boeiende presentatie over de nieuwe behoeftes van de consument. Welke snaar moet het centrum van Haarlem raken om de consument naar de stad te krijgen. Boland legde daarbij de nadruk op de menselijke maat. Ze trok een vergelijking met het onderwijs. Uit metingen is gebleken dat 70 % van het succes van de student afhangt van de interactie met de docent. De consument wordt consumens. Ze gaf ondernemers de tip te zorgen voor een goede connectie met de klant, waarbij ze allerlei voorbeelden gaf, zoals een speciale QR code die de vaste klant herkent en zorgt voor een korting. De hedendaagse consument heeft tevens behoefte aan lichtvoetigheid, plezier en kleur. En dat in een wereld waarin alles met elkaar verbonden is, door Boland de 48/7 samenleving genoemd. De oude wereld vergaat, een nieuwe samenleving met nieuwe grondstoffen en mogelijkheden wordt gecreëerd. Zie ook www.christineboland.nl

Derde Convenant Binnenstad Haarlem

Vertegenwoordigers van diverse partijen die aan de binnenstad van Haarlem zijn verbonden als de Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem, Kamer van Koophandel, Haarlem Centraal, de gemeente, de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlem, Haarlem Marketing, MKB en wijkraden ondertekenden maandagavond het derde Convenant Binnenstad Haarlem 2013-2017. Het convenant benadrukt het belang van samenwerking om de binnenstad van Haarlem verder te ontwikkelen.
  
In het convenant zijn in een vijftal hoofdstukken een aantal ambities geformuleerd op diverse deelgebieden. Het economische versterken van de binnenstad blijft een belangrijk streven, evenals (auto- en fietsbereikbaarheid, veiligheid en promotie. Nieuw is het hoofdstuk Duurzame binnenstad. De partners binnen het Centrum Management sluiten op deze manier aan bij het streven van de gemeente om Haarlem klimaatneutraal te maken.

Alle ondertekenaars van het convenant bijeen achter de taart met het indexcijfer.

Klik hier voor de complete tekst van het convenant dat de titel draagt: Kracht door kwaliteit en samenwerking.


Centrum Haarlem afgeladen tijdens Corso

Het was weer megadruk tijdens het Corso van de Bollenstreek afgelopen weekend. De praalwagens en luxewagens kwamen op zaterdagavond de stad binnenrijden om opgesteld te worden in de Haarlemse binnenstad. Zowel op zaterdag als op zondag was het erg druk in de stad. Het weer werkte eindelijk een keer mee. In het Corso wederom twee praalwagens die door de gemeente en door het Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem beschikbaar zijn gesteld.

 

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.