Intocht Sinterklaas op zondag 17 november

Feestverlichting 14 november ontstoken

Op donderdag 14 november, drie dagen voor de intocht van Sint Nicolaas, wordt in het centrum van Haarlem de feestverlichting ontstoken. De organisatie van de feestverlichting is sinds jaar en dag in handen van de Stichting Haarlem Lichtstad. Het benodigde geld komt uit het Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem. De komende twee jaar wordt nog met de huidige configuratie gewerkt. In de tussentijd gaat een werkgroep aan de slag om een plan te maken voor nieuwe feestverlichting.
Voor ondernemend Haarlem breekt een belangrijke periode aan: de feestdagen. Eerst de Sint en Piet en daarna toewerken naar de kerstdagen. Voor de zekerheid geven we ook de data van de kerstmarkt nog even door: 14 en 15 december. Maar er zijn nog veel meer activiteiten in de stad. Haarlem Marketing werkt momenteel aan een programmaboekje waarin alle activiteiten worden opgesomd.
Een andere datum om te onthouden is 23 november. Dat is niet alleen de dag dat de stad Haarlem jarig is (768 jaar!), maar ook de dag dat het VVV-kantoor verhuist van het Verwulft naar de Vierschaar op de Grote Markt.

Afscheid bestuursleden horeca

Tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlem, op maandag 4 november j.l., maakte voorzitter David Dreese (Frans Hals Hotel) bekend dat er drie bestuursleden zullen aftreden: Vincent Kroon (Viqh), Jorge de Groot (Grand Café Brinkmann) en ook de voorzitter zelf. Dreese blijft nog wel een korte periode aan om een mogelijk nieuwe voorzitter in te werken. Belangrijkste reden voor de horeca-preses om te stoppen, is dat hij is toegetreden tot de directie van Amrath Hotels.

Jorge de Groot (links) en Vincent Kroon namen afgelopen
maandag afscheid als bestuurslid van de Kon.Horeca Nederland, afd. Haarlem 

Nieuwe winkels in de binnenstad

De afgelopen periode konden we weer enkele nieuwe winkels en horecabedrijven verwelkomen. Hieronder het lijstje. Op de foto parfumerie Douglas op de hoek Grote Markt en Barteljorisstraat, in het voormalige pand van McDonalds.

Imaginarium, Grote Houtstraat 183 (speelgoed)
Ampersand, Kleine Houtstraat 62 ZW (restaurant)
Akyoky, Gedempte Oude Gracht 75 (outdoor)
Adidas Originals, Grote Houtstraat 105 (sportkleding)
SNS Bank, Kruisstraat 16 (algemene bank)
Second Hand Shop, Kampervest 53 (tweedehands artikelen)
Lola Hairdesign, Kampervest 51 ZW (kapsalon)
MarrakeZ, Gedempte Oude Gracht 11 (lunchroom/lifestyle)
Lots of Leuks, Kleine Houtstraat 35 (lifestyle)
Bourgondisch Lifestyle, Koningstraat 5 (kazen, wijnen)
Douglas, Grote Markt (parfumerie)
 

Project Stationsplein

Op initiatief van de afdeling Economische Zaken van de gemeente Haarlem, is een werkgroep aan de slag gegaan om een aantal verbeteringen te realiseren op en rond het Stationspleingebied. In de werkgroep werken vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, gemeente en centrummanager Fred Postma samen aan een aantal zaken, zoals bereikbaarheid, bewegwijzering, aankleding plein, mogelijke activiteiten in het gebied, terrassen, veiligheid en acquisitie van nieuwe ondernemingen. Op 28 oktober vond een constructieve startbijeenkomst plaats in de stationsrestauratie. Alle op- en/of aanmerkingen en suggesties zullen worden geïnventariseerd en teruggekoppeld naar de betrokken partijen. Tijdens de bijeenkomst werd het mooie nieuws bekend gemaakt dat de firma Jetties (biologisch restaurant) zich gaat vestigen op het Stationsplein (in het voormalige pand van AHA keukens). En nog meer nieuws. Komende dinsdag 12 november gaan twee nieuwe horecabedrijven van start onder de rijtuigenkap: Starbucks en De Broodzaak.

De zogeheten Plint op het Stationsplein. Biologisch
restaurant Jetties zal zich hier binnenkort gaan vestigen.

Geslaagde conferentie detailhandel Haarlem

Hoe krijgen we meer klanten? Dat was het centrale thema van de door de Centrum Management Groep Haarlem in nauwe samenwerking met Haarlem Centraal georganiseerde miniconferentie voor detaillisten uit de binnenstad. Gezien de grote opkomst bleek de bijeenkomst in een behoefte te voorzien. Volgens Haarlem Centraal voorzitter Wim Tromp gaat het vooral om zichtbaarheid, ondernemerschap en samenwerking. In dat kader vertelde Wim Tromp zeer verheugd te zijn over het groeiende aantal straatverenigingen.
Er werd maandag 14 oktober gediscussieerd met ondernemers, met deskundigen en er waren drie workshops. Alexander Heijkamp, sectormanager detailhandel Rabobank Nederland, hield een verhelderende toelichting op een recent onderzoek waaruit blijkt dat Haarlem het, als het om het bezoek aan de binnenstad gaat, vooral van de eigen inwoners moet hebben. Wat in feite betekent dat de stad nog veel te winnen heeft door consumenten uit de regio en (ver) daarbuiten zover te krijgen een bezoekje aan onze stad te brengen.
De ondernemers konden kiezen uit drie verschillende workshops: on site (hoe richt ik mijn winkel in, zodat ik meer klanten trek en meer verkoop) door Chantal Riedeman. On line (wat moet ik doen op het gebied van social media, webshop, etc) door Eva van Essen van Fuseo en Rozemarijn Alsche van  Lazzo. En on air, een workshop verzorgd door Jaap Sluis en Jaap Bonkenburg van communicatie adviesbureau De Coalitie, waarin Free Publicity centraal stond.
 
De miniconferentie voor de detailhandel werd mede mogelijk gemaakt door: Centrum Management Groep Haarlem, Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem, Gemeente Haarlem, Vereniging van Eigenaren Binnenstad Haarlem, Haarlem Centraal, Rabobank Haarlem en Omstreken, Kamer van Koophandel Amsterdam en het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.)

Met speciale dank aan de Philharmonie Haarlem. 
Presentatie Rabobank Nederland staat op website www.centrum-haarlem.nl, evenals informatie over het Retaillab.

Website Chantal Riedeman: www.shopology.nl
Websites Eva van Essen: www.fuzeo.com
Rozemarijn Alsche: www.lazzo.nl
De Coalitie: www.decoalitie.nl

Nieuwe parkeertarieven

Per 1 november jongstleden zijn de parkeertarieven in de binnenstad aangepast. Hieronder de belangrijkste tarieven. Voor meer info verwijzen we naar de site van de gemeente: www.haarlem.nl

Parkeren op straat

Op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 23.00 uur geldt een tarief van € 3,25 per uur. Op zon- en feestdagen geldt in heel Haarlem gratis parkeren op straat.

Tarieven kortparkeren parkeergarages

Garages Houtplein, De Kamp, Raaks en Station

Dagtarief maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 08.00 - 19.00 uur en op donderdagen tussen 8.00 - 21.00 uur: € 1,60 per 41 minuten of gedeelte daarvan. Nacht-avondtarief van ma t/m zo van 19.00 - 08.00 uur, koopavonden van 21.00 - 8.00 uur: € 2,70 per parkering.

Garage De Appelaar

Dagtarief ma t/m zo van 8.00 - 23.00 uur: € 1,60 per 41 min. of gedeelte daarvan. Nacht-avondtarief ma t/m zo van 23.00 - 8.00 uur: € 2,70 per parkering. 

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.