Evaluatie uitstallingenbeleid binnenstad Haarlem

In het convenant ‘Versterking van de economie in de binnenstad’ (2007-2012) hebben de partners binnen de Centrummanagement Groep Haarlem met elkaar afgesproken dat aan het eind van de convenantsperiode het toen geldende uitstallingenbeleid geëvalueerd zou worden. Er is toen via het centrummanagement (e-mailnieuwsbrieven en talrijke bijeenkomsten) een traject ingezet waarbij gepoogd is zoveel ondernemers en belangenorganisaties bij de evaluatie te betrekken.

Eind 2013 is na rijp beraad het huidige beleid vastgesteld, waarbij direct werd afgesproken na een jaar opnieuw te evalueren. Dat moment is nu aangebroken. Ook al omdat de binnenstad een paar veranderingen heeft ondergaan (Hortusplein, Drossestraat, Rode Loper), is het een goed moment om nog eens goed naar de regels te kijken.

Stukje geschiedenis

Het uitstallingenbeleid is eind vorige, begin deze eeuw voor het eerst op de agenda gezet. Belangrijkste reden om nieuwe maatregelen te nemen, was de verrommeling in de binnenstad, maar ook aspecten als comfort voor bezoekers (geen obstakels voor invaliden, mensen met kinderwagens, rollators, etc.), veiligheid (in sommige straten) en uitstraling speelden een rol. Er werd toen besloten om in de straten die tot het kernwinkelgebied behoorden, de echt drukke winkelstraten, een uitstalverbod in te stellen. Met als enige uitzondering dat ondernemers binnen, tot een halve meter uit de gevel, wel mochten verfraaien (bv een plantenbak). Andere uitzonderingen zijn winkels met versproducten (bloemen, groenten en fruit).

Evaluatie

Wat vindt u?

De gemeente Haarlem wil graag van u weten wat u er als ondernemer van vindt.  Momenteel worden zoveel mogelijk ondernemers en straatverenigingen benaderd om hun mening te geven over deze ingewikkelde materie. De meningen zijn verdeeld: sommige ondernemers willen niets liever dan dat ze hun koopwaar buiten kunnen zetten, anderen zijn daar weer fel tegen. En wat vinden bezoekers van de stad ervan. Haarlem is momenteel de beste winkelstad van Nederland. Dat gaat vooral over de diversiteit van het winkelaanbod, maar Haarlem staat ook boven aan in allerlei lijstjes die vooral over uitstraling en aantrekkingskracht gaan.

Stuur uw mening en/of suggesties naar info@haarlemcentraal.nl

Klik hier om de folder met de huidige regels te bestuderen.

Reacties graag zo spoedig mogelijk insturen, maar voor uiterlijk woensdag 8 oktober.

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.