Serious Request komt snel dichterbij

Nog ruim een maand en dan zal het evenement 3FM Serious Request losbarsten. Op woensdag 12 november is er wederom een informatiemarkt in de Refter van het stadhuis. Daar zullen mensen aanwezig zijn van de SR-werkgroepen Horeca, Productie, Mobiliteit en Veiligheid en Vergunningen om alle vragen die nog leven, te beantwoorden.

Terrassen

De terrassen tijdens 3FM Serious Request mogen gewoon blijven staan, zolang ze binnen de schotten en overkapping blijven. Voor de terrassen op de Grote Markt is afgesproken dat ze binnen 2 meter vanaf de gevel blijven. Dit is vanwege veiligheid en de capaciteit van het plein.

Openingstijden horeca

Tijdens 3 FM Serious Request gelden de volgende openingstijden voor de horeca: 
• donderdag, vrijdag, zaterdag en woensdag 07.00- 04.00 uur 
• zondag, maandag en dinsdag 07.00- 02.00 uur

Terrassen moeten sluiten op de gewone tijden. Om 01.00 uur dient het terras gesloten en verwijderd te zijn. Hier wordt geen uitbreiding voor toegestaan. De 24-uurs ontheffing geldt uitsluitend in (dus binnen) het horecabedrijf. Een voorwaarde voor het verkrijgen van deze ontheffing is de verplichte aanwezigheid van een horecabeveiliger aan de deur van 22.00 uur tot 06.00 uur. Ook hier is geen uitzondering mogelijk. Geen beveiliger = geen ontheffing. Taak van de beveiliger is vooral om bezoekers te wijzen op geluidsoverlast zodat zij geen lawaai maken bij verlaten horeca i.v.m. nachtrust bewoners.

Huisjes: openingstijden, hoe huren?

De speciaal door de organisatie in Haarlem uitgezochte huisjes (o.a. voor extra horeca-activiteiten) kunnen gehuurd worden via info@seriousrequest-haarlem.nl. Voor deze huisjes geldt dat ze op dezelfde tijd gesloten moeten worden als de winkels: om 22.00 uur.

Wanneer is de piek van het aantal bezoekers?

Verwacht wordt dat het bezoekersaantal piekt tussen 11.00 uur en 21.00 uur. Buiten deze piekuren zal het rustiger zijn. Maar ook buiten de piektijd om zullen er mensen in de binnenstad zijn.

Informatienummer voor meldingen en klachten

Er komt een telefoonnummer waar meldingen en klachten doorgegeven kunnen worden. Dit nummer zal ook na kantoortijden bereikbaar zijn. Verder kan er gemaild worden (adres wordt nog bekend gemaakt) en ook via Social Media kunnen vragen gesteld worden of opmerkingen worden doorgegeven. Tussen 08.00 en 23.00 uur worden tijdens Serious Request vragen direct beantwoord.

Informatiemarkten op 12 en 24 november

Zoals gezegd: op woensdag 12 november worden twee informatiemarkten gehouden in de Refter van het Stadhuis. Van 17.30 tot 19.00 uur over de locaties Nieuwe Groenmarkt en winkelgebied Hortusplein. Van 19.30 tot 21.00 uur over de locatie Houtplein. Op maandag 24 november wordt in de ochtend een informatiebijeenkomst gehouden voor alle ondernemers direct op of aan de Grote Markt. Het tijdstip van deze bijeenkomst wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Locatie: raadszaal van het stadhuis.

Meest gestelde vragen

Op de website www.haarlem.nl is een lijst met meest gestelde vragen (en de bijbehorende antwoorden) te vinden. Klik hier om de lijst te bekijken. 

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.