Bijeenkomst in teken camerabewaking

Op 12 oktober vindt een informatiebijeenkomst plaats die in het teken staat van camerabewaking in horeca en detailhandel. Tips over hoe een en ander in zijn werk gaat, maar ook aantrekkelijke subsidieregelingen. Bedrijven die zijn aangesloten bij de Koninklijke Horeca Nederland kunnen tot 75% korting krijgen met een maximum subsidiebedrag van €3.000 ,- Er zijn diverse deskundigen aanwezig die allerlei vragen op veiligheidsgebied kunnen beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats in Bar & Brasserie Van Beinum aan het Klokhuisplein en begint om 18 uur. Er wordt voor een broodje gezorgd. Aanmelden kan nog tot komende maandagmiddag 15 uur via fredpostma@centrum-haarlem.nl.
 

Nieuw online platform voor Haarlemse ondernemers

Haarlem Marketing heeft in samenwerking met de gemeente Haarlem, afdeling Economie en Cultuur, een online platform voor Haarlemse ondernemers gerealiseerd. Het onafhankelijke platform moet relevante ondernemersinformatie toegankelijker maken. Ondernemers vinden er gemeentelijke informatie, praktische tips voor starters en ondernemersnieuws, maar ook koppelingen naar ondernemersnetwerken, huisvestingsmogelijkheden en vergaderlocaties. Het platform is vanaf 28 september bereikbaar via www.ondernemeninhaarlem.nl en www.haarlem.nlJoyce Langenacker, wethouder Werk en Economische zaken van de gemeente Haarlem: “Het is fijn dat er nu een online plek is waar ondernemers alles kunnen vinden over ondernemen in Haarlem. Dit is goed voor de al bestaande ondernemers, maar werkt ook drempelverlagend voor starters en bedrijven die zich hier willen vestigen.” Enkele Haarlemse partijen waaronder Haarlem105 RTV, Parkmanagement Waarderpolder en BusinessHuis zorgen voor de publicatie van interessante filmpjes, ondernemersnieuws en de evenementenagenda. Ook wordt aandacht besteed aan Haarlemse successen ter bevordering van het ondernemersklimaat in de stad. Bij de initiatiefnemers bestond al enige tijd de wens om de informatievoorziening voor ondernemers beter te stroomlijnen. Voor ondernemers is het belangrijk dat ze snel en eenvoudig beschikking hebben over de juiste kennis. Dit maakt ondernemen in Haarlem eenvoudiger. Het platform wordt de komende tijd verder doorontwikkeld.

Ledenbijeenkomst VEBH over verhuur tijdelijke winkelruimte

Hans Evers verzorgde tijdens de druk bezochte VEBH ledenbijeenkomst op dinsdag 22 september in Seymour een interessante presentatie over de mogelijkheden en kansen voor tijdelijke verhuur van winkelruimte. Evers is de geestelijk vader van www.popupplaza.nl, een digitaal onafhankelijk platform voor tijdelijke winkelruimte waar partijen zowel aan de aanbod- als de vraagkant elkaar kunnen vinden. Steeds meer (online) partijen hebben immers behoefte aan tijdelijke ruimte voor uiteenlopend gebruik. Van seizoensgebonden productverkoop, een informatiepunt tot aan tijdelijke Brandstores als marketingconcept om naamsbekendheid op te bouwen. Het werd een interessante bijeenkomst waar vele onderwerpen die met tijdelijke verhuur samenhangen, zoals de juridische aspecten, ter sprake kwamen.

Gather in Kruisweg

Gather is een vernieuwend winkelconcept, de plek waar alles samen komt. Het biedt een podium aan gevestigde merken, maar ook aan veelbelovende ontwerpers, kunstenaars en ondernemers. Samen wordt een creatieve en dynamische winkelbeleving gecreëerd die winkelend Haarlem van nieuwe inspiratie voorziet. Gather is geopend aan de Kruisweg 68B in het pand waar tot voor kort een parketwinkel was gevestigd. Danny van Heusden en Bernice Bartling zijn het creatieve brein achter het concept. Ze zijn al geruime tijd bezig met de ruimte onder de nieuwbouw van het Provinciehuis aan het Houtplein. Bernice: “Er lijkt nu schot in te zitten, een aantal obstakels is inmiddels genomen. Maar we wilden graag aan de slag om de merken waarmee we werken een podium geven. We verkopen onder andere kleding, design, kunst, accessoires, het is echt heel divers. We hebben bovendien een horecahoek waar onze zoon Jaime de lekkerste koffie schenkt. De komende maanden zitten we op deze plek, begin 2016 hopen we ons nieuwe grote pand  aan het Houtplein te betrekken.”
 

VEBH zoekt nieuwe voorzitter

De Vereniging van Eigenaren Binnenstad Haarlem (VEBH) is op zoek naar een nieuwe preses. De huidige voorzitter, Cees Wiersma, hangt de voorzittershamer na enkele bestuursjaren vlak na de najaarsvergadering 2015 aan de wilgen: ,,Het wordt tijd om het werk over te dragen, het liefst
aan een jonger iemand.'' Tijdens zijn 'bewind' vonden al enkele mutaties en verjongingen in het bestuur plaats.  De VEBH zet zich in voor de belangen van de eigenaren in de binnenstad en is vanuit die hoedanigheid nauw betrokken bij diverse overlegstructuren. De VEBH heeft zitting in de Centrum Management Groep Haarlem (www.centrum-haarlem.nl). Eigenaren van panden spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van binnensteden, zeker nu het winkelbestand steeds meer onder druk komt te staan. De wereld verandert razendsnel, dan is het van groot belang om ook vanuit de vastgoedsector daar goed op in te spelen. Van de voorzitter wordt onder andere gevraagd de samenwerking met de overige partners in de binnenstad te onderhouden en initiatieven te nemen om eigenaren bij de ontwikkeling in het centrum te betrekken.
Het huidige bestuur bestaat uit: Cees Wiersma (voorzitter), Pieter van der Spek (vastgoedeigenaar en ontwikkelaar, aftredend eind 2015), Marjolein van der Goen (eigenares van o.a. Colombo) Mattis Wiersma (Mattent & Partners Belastingadviseurs, penningmeester) Patrick Haavekost (STAED Vastgoed en bestuurslid NVM Business), Ed Heeremans (Rabobank Haarlem en Omgeving), Joost Vijn (eigenaar Vip Fashion).
Secretariaat: Onno Heemskerk. Adviseur: Fred Postma (centrummanager).
Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar secretariaat@vebh.nl.

Kunstlijnwijn 2015

Ook dit jaar brengt de Kunstlijn in samenwerking met Grapedistrict een Kunstlijnwijn uit. De keuze is dit keer gevallen op The Great Bustard, Otis Tarda 2014, rood en wit. Twee bijzondere wijnen met een net zo fraai, op het Kunstlijn-thema ‘Goud’ geïnspireerd, etiket. Deze maand gaat de verkoop van de wijn van start! Het is natuurlijk heel leuk om, met de aanschaf van deze wijn, het grootste Haarlemse kunstevenement te promoten. Per verkochte fles komt een klein gedeelte ten goede aan de Kunstlijn! De verkoopprijs van de Kunstlijnwijn bedraagt € 6,50 per fles. Voor 2 flessen betaalt u in totaal € 11. 

Hoe bestellen?

De minimale afname bedraagt 6 flessen (1 doos). Bij afname van 2 dozen is de levering gratis (anders € 7,50). Betaling van de wijn vindt per pin plaats bij aflevering van de wijn. U kunt uw bestelling plaatsen via wendy@kunstlijnhaarlem.nl. Vermeld in de mail het gewenste aantal flessen (veelvoud van 6), naam, adresgegevens en telefoonnummer (ivm afstemmen levering).

Brandveiligheid ook tijdens de feestdagen

December, de maand van de feestdagen komt er weer aan. Een maand van gezelligheid. De feestverlichting wordt dan aangebracht, en u wilt misschien uw winkel of horecagelegenheid sfeervol aankleden of versieren. De brandweer Kennemerland heeft daar uiteraard geen bezwaar tegen, maar heeft wel enkele regels en tips voor brandveiligheid.
 

Kerstbomen:

Een ‘echte’ kerstboom is erg brandbaar. Kies daarom bij voorkeur voor een kunststof kerstboom van het type kunststof welke niet makkelijk in brand gaat. Gebruikt u toch een ‘echte’ kerstboom, koop dan een “verse” boom.  Het belangrijkste is dat de naalden genoeg vocht krijgen. Daarom moet de boom altijd in het water staan. Omdat bomen zonder kluit aan de onderkant van de stam al ‘oud hout’ hebben, moet u zo’n drie centimeter van de stam afzagen voordat u de boom in een waterreservoir zet. Zaag de stam recht af; het afschuinen van de stam om hem beter in de houder te laten passen is nadelig voor de wateropname. Zorg er voor dat er altijd minimaal vijf centimeter water in staat. Bij een boom met kluit is het belangrijk om te weten of de boom in een pot is gekweekt. Is dit niet het geval, dan geldt ook: afzagen en in het water zetten.
In een kerstboom hoort natuurlijk kerstverlichting. Gebruik alleen elektrische verlichting met het KEMA-keur. Controleer ieder jaar opnieuw de bedrading van de elektrische kerstboomverlichting op beschadigingen. Probeer de installatie eerst uit door de lampjes voor het ophangen korte tijd te laten branden. Gaat u weg, doe dan de verlichting uit ook als u gaat slapen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact. Als u alleen een lampje losdraait blijft de kans op brand bestaan. Rol kabelhaspels altijd helemaal af en leg de kabel zo neer dat niemand er over kan struikelen. Zet de boom met elektrische verlichting niet te dicht bij gordijnen

Versieringen:

Natuurlijk beperkt moeilijk brandbaar versieringsmateriaal de kans op brand. Dergelijk versieringsmateriaal is verkrijgbaar bij de reguliere handel. Vraag hier expliciet om. Bij het ophangen van de versieringen is het belangrijk dat het materiaal niet in aanraking komt met verlichting en andere apparaten die warm worden. Het gebruik van ‘echt’ dennengroen wordt afgeraden. Uitgedroogd dennengroen is zeer brandgevaarlijk. Als u twijfelt of versieringsmateriaal brandveilig is, kunt u dit met een eenvoudige proef zelf testen. Deze proef natuurlijk altijd op een veilige plaats in de buitenlucht uitvoeren. Daarbij gaat u als volgt te werk: neem een monster (van ongeveer 5 bij25 centimeter) van het materiaal en houdt een uiteinde hiervan in een vlam van een ontstekingsbron zoals een aansteker of lucifer. Wanneer het proefstuk vlam heeft gevat (of na 5 seconden), neemt u de ontstekingsbron weg. Nadat de ontstekingsbron is weggenomen moeten de vlammen direct doven. Indien dit niet het geval is, of er zijn brandende druppels vrijgekomen, heeft het materiaal niet de vereiste brandvertragende kwaliteit.

Meer informatie over brandveiligheid kunt u vinden op www.brandweerkennemerland.nl

Wie bel je bij welk incident?

Voor het doen van meldingen over uw leefomgeving (kapotte straatverlichting, kuilen in de weg, scheve palen, legen van afvalbakken) kunt u de gemeente bereiken via www.haarlem.nl/melding  of  telefonisch via 14-023.

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.