Haarlem stapt 5 november over op 3 x 7

Advies Centrum Management Groep Haarlem over nieuwe openingstijden winkels

Het voorstel om in de binnenstad voortaan andere winkelopeningstijden te hanteren is door de meeste ondernemers met instemming ontvangen. Het voorstel houdt in om op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 19.00 uur open te zijn (3 x 7). Nu de plussen en minnen goed in beeld zijn gebracht, ligt er een overwegend positief totaalbeeld op tafel. Voor de Centrum Management Groep Haarlem, waarin alle binnenstadspartners vertegenwoordigd zijn, is dit reden om winkeliers in de binnenstad te adviseren op basis van de nieuwe openingstijden te gaan werken. Dat advies kwam er in nauw overleg met al onze partners, zoals Haarlem Centraal en de afdeling Haarlem van Koninklijke Horeca Nederland.
Voor ons staat als een paal boven water dat Haarlem als beste winkelstad van Nederland alert moet blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook in andere steden laait de discussie over het combineren van winkelen en horecabezoek en het aanpassen van sluitingstijden op. Niets doen is wat ons betreft geen optie. De consument wordt steeds beweeglijker, hecht aan beleving en waardeert winkelsteden die maatwerk bieden. De Centrum Management Groep denkt dat de voorgestelde openingstijden prima in dat patroon passen.

Na een half jaar evaluatie

De Centrum Management Groep is zich er terdege van bewust dat de gevolgen van de verandering voor een deel van de winkeliers groot kunnen zijn. De praktijk moet straks uitwijzen of de nieuwe openingstijden positief uitpakken en of er wellicht aanpassingen gewenst zijn. Daarom is besloten tot een proefperiode van zes maanden. Aansluitend op die periode vindt een evaluatie plaats. Daarover krijgen alle ondernemers te zijner tijd bericht.  

Als startdatum is gekozen voor donderdag 5 november 2015. Dus ruim voor Sinterklaas en de Kerst (*). Wij realiseren ons dat de nieuwe openingstijden tijdig en zo breed mogelijk bekend gemaakt moeten worden. Haarlem Marketing lanceert daarom een 3x7-campagne. Uiteraard verwachten we dat winkeliers die meedoen, hun klanten op de hoogte zullen stellen van de nieuwe openingstijden, zowel op websites als in de winkel. Op de website van het Centrummanagent is een poster beschikbaar waarmee reclame gemaakt kan worden voor de nieuwe openingstijden.

Succes als alle winkels meedoen

De nieuwe openingstijden kunnen alleen maar succesvol worden als er zoveel mogelijk winkeliers meedoen. De invoering daarvan betekent echter niet dat winkeliers niet op andere tijden open zouden mogen. U beslist uiteindelijk zelf over het moment van openen en sluiten. Voor de zekerheid vermelden wij nog dat wettelijk winkels in het centrum elke dag tot 22.00 uur geopend mogen zijn. En op zondag (van 12.00) tot 18.00 uur. De koopavond op donderdag zal voortaan niet meer worden gepromoot. Wie er aan vast wil houden, kan dat echter blijven doen. Hetzelfde geldt voor winkeliers die door de hele week heen op zogenoemde incourante tijden open zijn omdat dat hun klanten beter uitkomt.

Voor de volledigheid zetten wij de door ons per 5 november geadviseerde openingstijden op een rij:

Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 09.30 tot 18.00 uur
Woensdag 09.30 tot 18.00 uur
Donderdag 09.30 tot 19.00 uur (*)
Vrijdag 09.30 tot 19.00 uur (*)
Zaterdag 9.30 tot 19.00 uur (*)
Zondag 12.00 tot 17.00 uur
(*) afwijkende openingstijden

Heeft u vragen, neem dan contact op met centrummanager Fred Postma (fredpostma@centrum-haarlem.nl, 06-57778378). Voor algemene informatie zie onze website www.centrum-haarlem.nl.Via deze website kunt u zich ook opgeven voor onze regelmatig verschijnende nieuwsbrief boordevol informatie over de (winkel)ontwikkelingen in de binnenstad.

Centrum Management Haarlem Groep

(*) Advies Haarlem Centraal mbt koopavonden feestdagen:

Sinterklaas:
Donderdag 3 december tot  21.00 uur
Vrijdag 4 december tot 21.00 uur
Zaterdag 5 december tot 17.00 uur
Kerst:
Dinsdag 22 december tot 21.00 uur
Woensdag 23 december tot 21.00 uur
Donderdag 24 december tot 17.00 uur
Zaterdag 26 december open (Tweede Kerstdag)
Alle zondagen in december open (tot 17.00 uur).

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.