Samen sterk voor duurzame distributie

De gemeente Haarlem en vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en brancheorganisaties hebben met elkaar een plan opgesteld voor milieuvriendelijk laden en lossen in de binnenstad. De belangenverenigingen bundelen hun kracht binnen de zogeheten green deal stadslogistiek zero emissie om de uitstoot van schadelijke stoffen drastisch terug te dringen. Het belangrijkste principe is om duurzame rijders te belonen met de volgende maatregelen:

1. Ruimere toegangstijden

Leveranciers met een elektrische auto of een auto op biogas krijgen een uur langer de tijd om te laden en te lossen, namelijk tot 12.00 uur. Ook mogen zij bij wijze van proef ’s avonds tussen 18.00 en 21.00 uur lossen. Voor vervoerders die rijden op benzine en diesel verandert er niets. Zij mogen laden en lossen ’s morgens van 6.00 tot 11.00 uur.

2. Duidelijker

Momenteel bestaat er veel onduidelijkheid over het ontheffingsbeleid. Sommige vervoerders hebben toestemming om ’s middags de autovrije binnenstad in te rijden, terwijl anderen dat niet mogen. Dat lijkt op willekeur. In de nieuwe regeling stellen de partijen voor om een nee, tenzij-beleid te hanteren. Dus een ontheffing alleen onder speciale omstandigheden.

3. Speciale regeling voor de horeca

Vanaf 2017 mogen alle horeca- en cateringbedrijven binnen het voetgangersgebied één keer buiten de venstertijden het gebied in- en uitrijden.

4. Toekomstgericht

De partijen hebben als gezamenlijke doel om de bevoorrading van de binnenstad in de toekomst 100 procent duurzaam te maken. Ze hebben met elkaar afgesproken dat vanaf 2025 alleen nog duurzame bestel- en vrachtauto’s in het voetgangersgebied mogen. In 2020 gaan ze rond de tafel zitten om te kijken hoe ze dit kunnen realiseren. De vertegenwoordigers van de belangengroepen bepleiten het plan bij hun eigen achterban. Als de gemeenteraad de plannen overneemt, worden de maatregelen in de loop van 2017 ingevoerd.

De opstellers en initiatiefnemers van het duurzame stedelijke distributieplan zijn de gemeente Haarlem, Transport en logistiek Nederland (TLn), EVO Nederland (verladers organisatie), Centrum Management Groep Haarlem, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem, Haarlem Centraal (de koepel van straatverenigingen), Vereniging van Eigenaren Binnenstad Haarlem, wijkraden Centrum, Parkmanagement Waarderpolder en Spaarnelanden.

Inschrijving voor de SantaRun Haarlem is geopend!

Op vrijdag 16 december 2016 vindt alweer de derde editie van dit ludieke hardloopevent plaats. Er worden dit jaar ruim duizend deelnemende kerstmannen en -vrouwen aan de start verwacht. Om 19:00 uur wordt er verzameld voor een grootschalige warming up en een ludiek surprise event. Aansluitend klinkt dan het startschot voor de FunRun. Het 3 kilometer lange parcours loopt door het feestelijk versierde centrum en eindigt op de bruisende SantaParty in het hartje van de stad. Daar kunnen alle Santa's samen nog een paar uurtjes uit hun dak gaan.

De Santa Runners lopen niet voor hun eigen plezier, maar ook om zoveel mogelijk geld voor het goede doel op te halen. Rotary Haarlem KennemerLaat selecteerde drie goede doelen met de jeugd als thema. Voor bedrijven is er een groot aantal sponsorpakketten met diverse exposure-mogelijkheden beschikbaar, beginnend bij  € 250,- voor 10 startbewijzen en Santapakken. Wil je meer informatie, ga dan naar de website van de SantaRun of naar de Facebookpagina. Hier kun je ook al in de stemming komen door de vele beelden van het afgelopen jaar en niet in het minst de updates over de voorbereidingen van Mister  Santa!

Koopstromenonderzoek

Begin september is in de Randstad een grootschalig regionaal onderzoek gestart naar consumentengedrag in een aantal steden in de Randstad. Waar doet men z’n boodschappen, waar wordt gewinkeld, welke doelgerichte aankopen worden er gedaan en hoe tevreden is men over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. Eerder vond zo´n ´koopstromenonderzoek´ plaats in 2011.Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook de gemeente Haarlem neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. De enquête is tot 15 oktober in te vullen via www.kso2016.nl. Op deze site worden eind dit jaar ook de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt.

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.