VEBH maakt zich zorgen

Frans Baars, voorzitter van de VEBH, maakt zich zorgen over de afnemende bereikbaarheid van de stad. Dat zei Frans Baars tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem. “Her en der verdwijnen parkeerplekken uit het straatbeeld. Het gaat daarbij inmiddels de laatste jaren om honderden plekken. Oude Groenmarkt, Klokhuisplein, Parklaan en, volgens de planning, zullen eveneens de 35 plekken op de Nieuwe Groenmarkt verdwijnen. Tot ons ongenoegen worden parkeergarages niet gespaard. Bij garage De Kamp verdwijnen 33 plekken, omdat er op het dak horeca komt. Er worden echter geen nieuwe parkeerplekken aangelegd. VEBH acht dit een zorgelijke ontwikkeling. Bovendien is onze vereniging een groot voorstander van een betere bewegwijzering voor automobilisten naar de verschillende parkeergarages.'' Over de soms lange rij auto’s voor de Appelaar maakt de VEBH zich ook zorgen: "Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook onnodig. Waarom geen bord met een verwijzing naar De Kamp en/of De Raaks inclusief rijminuten en loopafstand naar het Centrum. In een stad als Maastricht kan dat wel. Waarom niet in Haarlem?”

Gemeente houdt nieuwjaarsreceptie

De mooie traditie om in de Gravenzaal de nieuwjaarsreceptie van de gemeente te houden, werd op 9 januari jongsleden ook voortgezet onder het ‘bewind’ van de nieuwe burgemeester Jos Wienen. Ook nu weer maakten honderden mensen van de  gelegenheid gebruik het college van B&W, maar uiteraard ook zoveel mogelijk andere gasten, het allerbeste toe te wensen voor 2017. Wienen stond stil bij allerlei belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vluchtelingenproblematiek, maar ging ook uitgebreid in op het belang van economie voor de stad. Genoeg stof om na de speech van de burgervader met elkaar na te praten, onder het genot van een drankje en de al even traditionele haring van Jos Lijnzaat.
 
Burgemeester Jos Wienen aan het woord tijdens
zijn eerste nieuwjaarsreceptie. Foto; Anton Bouman

Werkzaamheden aan Buitenrustbruggen

Begin januari zijn na een korte pauze de werkzaamheden aan de Buitenrustbruggen weer opgestart. Na de noordelijke brug wordt nu de zuidelijke brug buiten dienst gesteld. Dit betekent dat de brug tot en met vrijdag 17 februari 2017 volledig wordt afgesloten. Al het verkeer, dus ook de stad uit, wordt over de nieuwe noordelijke brug geleid. Tijdens de weekenden van vrijdag 20 tot en met maandag 23 januari en vrijdag 27 tot en met 31 januari wordt de oude brug verwijderd en de nieuwe brug ingehesen. Er geldt in de genoemde weekenden een volledige stremming voor het vaarverkeer. In de avond- en nachturen is het mogelijk dat al het verkeer over de brug voor een korte periode tijdelijk is gestremd. Ook de fietsonderdoorgang langs het Spaarne wordt gestremd. Meer info op de website van het project.

Wat te doen bij diefstal

Tijdens de laatste door Haarlem Centraal georganiseerde bijeenkomst van vertegenwoordigers van straatverenigingen vertelden de storemanager van Esprit en haar assistente dat Esprit ontevreden was over de afhandeling van meldingen van winkeldiefstal. Zeker in de maand december is het extra druk in de winkel en zien winkeldieven kans hun slag te slaan. De klachten werden overgebracht aan gebiedswijkagent Jan Siertsema. Die ging er direct mee aan de slag. Hij voerde gesprekken met de leidinggevende van de meldcentrale voor het alarmnummer 112 in Haarlem en de meldcentrale voor het nummer 0900-8844 in Alkmaar.
Jan Siertsema: “Bij 112 is het volstrekt duidelijk dat 112 gebeld mag worden bij winkeldiefstal en/of winkelcriminaliteit. Dit is zelfs landelijk geregeld. Bij geen spoed, bijvoorbeeld bij een rustig meewerkende verdachte, is het beter 0900-8844 te bellen. Daar wordt de melding met aantekening doorgezet naar de Chef van Dienst van het lokale politiebureau, in ons geval de Koudenhorn in Haarlem. Indien blijkt dat (enige) spoed vereist is, gaat de melding direct naar 112 en wordt er met spoed op gereageerd. Het is belangrijk tijdens de melding zo veel mogelijk informatie te geven. De centrale moet weten wie er belt en van waar er gebeld wordt. Het is verstandig om ook personeel hierover in te lichten. Het is niet alleen voor de politie, maar ook voor de ondernemer, de klant, de burger en de stad Haarlem, essentieel dat criminaliteit gemeld wordt. Door meldingen van ondernemers, ook van zaken buiten hun onderneming, zijn meerdere (georganiseerde) winkelcriminelen aangehouden, zaken opgelost, goederen retour gegeven en (gestolen) auto’s in beslag genomen. Samen kunnen we de rondtrekkende bendes uit de stad weren, samen moeten we bereiken dat we in Haarlem veilig kunnen ondernemen.”

Bedrijvenpromotie via Bloemencorso

Het Bloemencorso van de Bollenstreek biedt ondernemers een unieke manier hun bedrijf te promoten tijdens het Bloemencorso van 19 – 23 april 2017. Dit kan eveneens met deelname aan het corso met een luxe of promotiewagen. Het is volgens het organisatiecomité een uitstekende manier om naamsbekendheid te verwerven. Corsovoorzitter Leo van der Zon: “Alleen het aantal mensen dat naar het corso-evenement komt kijken is al van ongekende grootte en komt letterlijk overal vandaan. Iedere doelgroep zit er wel bij. En dan nog maar niet te spreken over de vele duizenden foto´s en filmpjes die van het corso worden gemaakt om aan de thuisblijvers te vertonen via de sociale media, waaronder Facebook, Instagram, Pinterest en Google+. Dit werkt als een olievlek. Bovendien is het Bloemencorso van de Bollenstreek het eerste grote voorjaarsevenement na de winter, waardoor het altijd veel aandacht krijgt in de media.” Er zijn verschillende deelnamepakketten voorhanden. Voor vragen of informatie over deelname is de website van het corso te raadplegen. Voor (potentiële) deelnemers en bedrijfsvrienden van het bloemencorso wordt er op 25 januari een bijeenkomst gehouden bij Van der Valk Sassenheim-Leiden. Daar wordt ook ingegaan op de diverse deelnamemogelijkheden.
 

Nieuwe winkels en horecazaken

Phone Planet: Anegang 9 (phone repair service)
NZA Zealand Auckland: Grote Houtstraat 13-15 (herenkleding)
Björn Borg: Grote Houtstraat 102 (onder- en sportkleding)
De Nieuwe Baron: Grote Houtstraat 140 (cafetaria, nieuwe eigenaar)
Jopo de Pojo: Kleine Houtstraat 11 A (stripwinkel)
Vintage Curators: Kleine Houtstraat 20 (vintage kleding) (verhuisd)
Anton van der Gulik: Kleine Houtstraat 28 A (tribal art)
Nuna: Kruisweg 32 ZW (kiprestaurant)
Kadetje van Edje: Lange Veerstraat 21 (biologische broodjesbar)
MAF: Perron 3-4 station Haarlem (take-away en cadeauwinkel)
Rob Peetoom: Zijlstraat 76 (hair + beauty)
WUNDRBAR: Zuiderstraat 35 (vintage store)

De Centrum Management Groep Haarlem wenst alle organisaties
en mensen die zich bezighouden met het versterken van de
economie in het centrum, een voorspoedig en gezond 2017

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.