Newsletter not showing correctly? Click here to read it online.

 
head      
De Dutch Aviation Group draagt bij aan het versterken van de
Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart, door kennisuitwisseling en
samenwerking, in binnen- en buitenland
line
DAG -  Themabijeenkomst


"Innovatie en Start-Ups"


Datum: 23 februari 2017 / Aanvang: 13.30 uur / Locatie: ESA BIC


De Dutch Aviation Group die dit jaar extra aandacht wil besteden aan "Innovatie" (zowel product als proces innovatie, d.w.z. een vernieuwing die in de praktijk wordt toegepast) heeft, in samenwerking met het ESA Business Incubation Centre (ESA BIC) / SBIC (Space Business Innovation Centre) en Verhaert (Masters in Innovation), op 23 februari een eerste themabijeenkomst over het innovatie jaarthema gehouden. Deze themabijeenkomst werd gehouden bij (SBIC) / (ESA BIC) te Noordwijk. ESA BIC werkt als een incubator (kraamkamer) om nieuwe technologie, die mede is gebaseerd op kennis verkregen in de ruimtevaart, te ontwikkelen voor een breed gebruik om met name start-ups te helpen in het van de grond krijgen van hun business en ze gelijktijdig de gelegenheid te geven toegang te krijgen tot voor hun doel belangrijke "Intellectual Property" van ESA.


De bijeenkomst werd bezocht door een kleine 25 aangesloten bedrijven en gegadigden, die op zeer aansprekende wijze werden meegenomen in de pitches van 4 innovatieve start-ups uit onderstaand programma. Hierin werd met name duidelijk gemaakt hoe deze jonge bedrijven waren omgegaan met het ontwikkelen en neerzetten van hun innovatieve product en hun ideeën omtrent de integratie hiervan in het nieuwe denken over het internet der dingen (The Internet of Things). Ook de push / pull bewegingen die doorlopen waren om de markt / product combinaties helder te krijgen kwam goed aan bod. Kortom, een zeer leerzame bijeenkomst met een mooi uitzicht op een vervolg verder dit jaar (zie ook artikel op Luchtvaartnieuws). 


 


Programma


13.00 Inloop en ontvangst.


13.30 Opening door de voorzitter van de DAG (Lt.Gen. b.d. Alexander Schnitger)


13.40 Eerste pitch, Job Heimerikx (AirFi).


14.00 Tweede pitch, Magnitude Space, Coen Janssen (www.magnitudespace.com).
 
14.20 Derde pitch, Avy, "Innovative aircraft for humanitarian and professional applications", Patrique Zaman (www.avy.eu).


14.40 Pauze


15.10 Vierde pitch, Patrick Morcus (MROair)

15.20 Uitleg over ESA SPACE SOLUTIONS, Martijn Seijger (BIC) en Joris Kruse (Verhaert)


15.40 Algemene discussie met Alexander Schnitger (DAG), Martijn Seijger (BIC) en Joris Kruse (Verhaert).


17.00 Netwerkborrel. 
 
 


You are receiving this email because you signed up to get news and updates from DAG. Please do not reply to this message
it was sent from an unmonitored email address. Don't want to receive email notifications? Click here to unsubscribe