Newsletter not showing correctly? Click here to read it online.

 
head      
De Dutch Aviation Group draagt bij aan het versterken van de
Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart, door kennisuitwisseling en
samenwerking, in binnen- en buitenland
line


 
DAG - Themabijeenkomst


"Innoveren doe je samen"


Datum: 3 april 2017 / Aanvang: 13.30 uur / Locatie: NLR - Amsterdam


Op maandag 3 april 2017, organiseerde de Dutch Aviation Group in samenwerking met het NLR en samenwerkende partners de themabijeenkomst “Innoveren doe je samen”. Deze bijeenkomst werd door een dertigtal leden en belangstellenden bijgewoond en was detweede inhoudelijke bijeenkomst in het kader van het jaarthema van de DAG over innovatie. Zowel de gehouden presentaties alsmede de door het NLR verzorgde rondleiding met demonstraties van de ATC simulator en de AR/VR systemen waren ieder afzonderlijk mooie en leerzame zaken met het oog op de complexiteit die bij innovaties om de hoek komt kijken. De voorzitter van de DAG sloot met een Q&A de bijeenkomst af en gaf daarbij, vanuit zijn persoonlijke ervaringen, de bredere omvang van samenwerking en innoveren aan. De middag werd afgesloten met een netwerkborrel.


Hieronder de inleiding en het programma van deze bijeenkomst. Klik HIER voor een videoimpressie van de bijeenkomst.


Samen innoveren: wat is belangrijker techniek of de mens?
Succesvol innoveren voor de luchtvaart vereist bijna altijd een lange adem, rekening houden certificatie en stevig internationaal samenwerken. De financiering kan vaak complex zijn en het proces wordt ook sterk beïnvloed door economische, sociale en politieke factoren. Techniek en technologie zijn dan ook vaak niet de grootste uitdaging: de menselijke factor, slim samenwerken, ondernemerschap, visie en business modellen met de juiste financiering zijn net zo belangrijk.


Bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst werd men meegenomen in drie innovatietrajecten waarin NLR, KLM, LVNL en CTA intensief hebben samengewerkt om veranderingen en zelfs doorbraken in de luchtvaart te bereiken. Ook hier lag de nadruk niet zozeer op de techniek maar op samenwerking, leiderschap, ondernemerschap en doorzettingsvermogen. Om te innoveren zijn inspireren en lef misschien wel net zo belangrijk als zorgvuldigheid en omgaan met regelgeving.


Programma


13:00


Inloop en ontvangst


13:30


Opening door Lt. Gen. B.d. Alexander Schnitger, voorzitter DAG


13:40


Innoveren in de luchtvaart vanuit NLR perspectief door Marja Eijkman, Division Manager Aerospace Operations


14:00


Innovatie in pilot training: Startle & Surprise, Edzard Boland (NLR) en Jeroen van Rooij (KLM)


14:20


Innovatie in Airports: Remote Towers, Onno de Jong (GAE) en Juergen Teutsch (NLR)


14:40


Innovatie in Aviation Fuel: Ben Cappelle (CTA) en Rene Eveleens (NLR)


15:00


Pauze


15:30


Bezoek faciliteiten in twee groepen:


Groep 1: ATC simulator NARSIM


Groep 2: X-LAB met AR/VR demo


16:30


Plenaire discussie o.l.v. Sander Schnitger


17:00


Netwerkborrel


18:00


Einde bijeenkomst 
 


You are receiving this email because you signed up to get news and updates from DAG. Please do not reply to this message
it was sent from an unmonitored email address. Don't want to receive email notifications? Click here to unsubscribe