Meepraten en meedenken over de BIZ!!

Dinsdag 13 februari wordt in Hotel Raecks door Haarlem Centraal, VEBH, Kon Horeca afdeling Haarlem en de CMG een bijeenkomst over de BIZ georganiseerd. Ondernemers uit de binnenstad kunnen tijdens die bijeenkomst concreet meepraten over investeringen in onze binnenstad. Samen beslissen dus over wat en hoe. De evaluatie van het ondernemersfonds in 2017 maakte duidelijk dat een meerderheid van de ondernemers de reclamebelasting graag wil vervangen door de BIZ. Aan deze wens geven de organiserende partijen dinsdag 13 februari gehoor.

We zetten gezamenlijk de volgende stap en beslissen waar de BIZ vijf jaar lang aan gaat werken en hoe we dat financieren en organiseren. De centrale thema’s zijn promotie en marketing, een aantrekkelijke binnenstad, veiligheid en bereikbaarheid. De avond start met een inloop om 18.00 uur inclusief soep en broodjes. Het verdere programma luidt:

· 19.00 uur Aftrap door voorzitter Centrummanagement Groep Haarlem, Dick Hulsebosch
· 19.05 uur Visie gemeente Haarlem op de binnenstad door burgemeester Jos Wienen
· 19.15 uur Ervaringen met de BIZ in Amsterdam Oud-West door vicevoorzitter Stichting Ondernemers Oud-West/directeur De Hallen Amsterdam Johan Valster
· 19.30 uur Presentatie BIZ Binnenstad Haarlem door de directeur van Stad & Co Farzad Ghaus
· 20.00 uur Vragen en discussie BIZ Binnenstad Haarlem
· 20.30 uur Gezamenlijke borrel en einde

Aanmelden vóór 10 februari. Wilt u meepraten en meebeslissen? Meldt u dan vóór 10 februari aan via elsbeth@stadenco.nl. U kunt Elsbeth Boer ook mailen als u vragen heeft over de bijeenkomst. Uw aanwezigheid is van groot belang! Heel graag tot persoonlijk ziens op 13 februari.
 Speciale bijeenkomst meerwaarde Evenementen voor ondernemers binnenstad

Haarlem Centraal, Haarlem Marketing en de afdeling Evenementen van de gemeente Haarlem organiseren dinsdagavond 6 februari vanaf 18.15 uur bij meneer Frans aan de Gedempte Oude Gracht een speciale bijeenkomst met als hoofdthema: hoe kunnen ondernemers en straatverenigingen aanhaken bij en extra profiteren van de evenementen in de stad. De organisatoren spreken de hoop uit dat de vertegenwoordigers van de straatverenigingen zo veel mogelijk ondernemers uit hun straat vragen mee te gaan. Evenementen zijn immers van groot belang voor de economie van de binnenstad, dus ook voor de omzet van de ondernemers. Sprekers zijn onder andere: Reinier Weers, de dit jaar aangestelde cultuur coördinator, Fabienne van Boekel die het Corso in Haarlem en de Shopping Night mede organiseert en Chantal Baas evenementenmanager gemeente Haarlem. Tevens zal het bestuur van Haarlem Centraal haar speerpunten voor het jaar 2018 benoemen.

Vanzelfsprekend zorgt de organisatie gezien het tijdstip van aanvang voor een broodje. Graag in verband met de stoelen en de catering vooraf aanmelden via bonkenburg@decoalitie.nlUitbreiding autoluwe binnenstad

Wij hebben er al eerder aandacht aan besteed in onze nieuwsbrief. De gemeente Haarlem is bezig uitvoering te geven aan de uitbreiding van de autoluwe binnenstad. Het gaat in grote lijnen om het gebied Kruisstraat, Krocht, Nieuwe Groenmarkt, Smedestraat en Jansstraat. Op 27 november 2017 is er een informatieavond geweest voor belanghebbenden waarbij ook een aantal ondernemers aanwezig was. Binnenkort informeert de wethouder de gemeenteraad welke variant de inspraak wordt ingebracht. Dan wordt duidelijk waar de paaltjes komen die de grens vormen van het autoluwe gebied.

Dit heeft directe gevolgen voor de ondernemers in het gebied en aan de randen daarvan. Waar nu nog onbeperkt kan worden bevoorraad, kan dat straks alleen nog tijdens de venstertijden. Onderdeel van het inspraakproces is een informatieavond die naar verwachting in februari wordt gehouden. Ondernemers in het betreffende gebied worden daarvoor uitgenodigd. Houd uw brievenbus in de gaten. Vanuit CMG zullen wij de betreffende ondernemers per e-mail op de hoogte stellen. Daarnaast ligt de voorgenomen variant ter inzage bij het kantoor Zijlpoort en kan iedereen een zienswijze indienen. Meer informatie op www.haarlem.nl/nieuwe-groenmarkt-autoluwe-binnenstadBeste Kerstmarkt staat in Haarlem

De Haarlemse kerstmarkt van 2017 is door Verkeersbureau.info uitgeroepen tot beste kerstmarkt van Nederland. Bovendien riep Hotelspecials.nl Haarlem uit als de meest gezellige kerstmarkt van ons land. De populariteit van de Haarlemse kerstmarkt blijkt niet alleen uit het grote aantal bezoekers. Ook onder standhouders is de Haarlemse kerstmarkt een gewild evenement. Een maand voor de start op zaterdag 9 december waren alle kramen uitgegeven.
Nieuwe winkels en horecabedrijven

Het Broertje Van: Gedempte Oude Gracht 127 (café)
Huijsing Books: Gierstraat 6 (boekhandel-antiquariaat)
Marc Cain: Grote Houtstraat 143 (damesmode)      
De Zeeuw: Nassaustraat 15 ZW (restaurant)
GirosBar Greek Streetfood: Smedestraat 29 (cafetaria)
Summum Woman: Warmoesstraat 8 (damesmode)Agenda

ma 29 januari Kenniscafé Circulaire Economie. Over de kansen en uitdagingen van kringlopen. Georganiseerd door Circus Circulair, Hogeschool Inholland en Rabobank Haarlem en Omstreken. Deelname gratis na aanmelding. 17.00-20.00 uur. Locatie: Seinwezen, Haarlem. www.rabo.nl/haarlem/Kenniscafe3   
vrij. 1 & za. 2 februari Bezoek burgemeester Brewer van Manhatten aan Haarlem.  Zaterdag Pers- en ontmoetingsmoment met geïnteresseerde ondernemers in lobby Frans Hals Hotel. Van 14.15-15.30 uur.  
di. 6 februari Bijeenkomst ondernemers binnenstad Haarlem. Haarlem Centraal, gemeente Haarlem en Haarlem marketing organiseren avond voor ondernemers in de binnenstad over de meerwaarde van evenementen voor ondernemers. Hoe kunnen ze  aanhaken en meeprofiteren van evenementen als Bloemencorso, Haarlem Jazz, Shopping Night enz. 18.15-20.15 uur. Locatie: Meneer Frans, Gedempte Oude Gracht Haarlem. 
di. 13 februari Bijeenkomst BIZ binnenstad Haarlem. 18.00-20.30 uur. Locatie: Hotel Raecks.
do. 15 februari Uitreiking Evenementenring 2017 tijdens speciale editie van NV Haarlem. Locatie: Philharmonie Haarlem. 19.30-23.00 uur.
 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.