In deze nieuwsbrief

> BIZ-bijeenkomst belangrijk voor ondernemers binnenstad

Onderzoek CMG nieuwsbrief
Wat vindt u van de nieuwsbrief?
Beantwoord 3 korte vragen om ons te helpen
de CMG nieuwsbrief verder te verbeteren.
Dank voor uw tijd!

Start het onderzoek: klik hier.

> Uitreiking Groene Mug Bokaal
> NV Haarlem-special Evenementenring
> Hop Haarlemse ondernemers prijs 

> Ambitiekaart Haarlemse Wateren vrijgegeven voor inspraak

> Uitbreiding autoluwe binnenstad vrijgegeven voor inspraak
> Oproep Ondernemersfonds aan straatverenigingen
> Nieuwe ondernemingen in de binnenstad

Ondernemersagenda binnenstad

di. 13-feb Bijeenkomst BIZ Haarlem
18.00-20.30 uur. Locatie: Hotel Raeckse.
do. 15-feb Speciale editie NV Haarlem: uitreiking Evenementenring 2017
19.30-23.00 uur. Locatie: Philharmonie.
ma. 19-feb  Uitreiking Groene Mug Bokaal
16:00-19:00 uur. Locatie: Frisk aan het Spaarne.
zo. 01-apr Uiterlijke aanvraag datum Ondernemersfonds Uiterlijke datum om financiële ondersteuning aan te vragen voor uw evenement

 

 


Meepraten en meedenken over de Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Dinsdag 13 februari wordt in Hotel Raecks door Haarlem Centraal, VEBH, Kon Horeca afdeling Haarlem en de CMG een bijeenkomst over de BIZ georganiseerd. Ondernemers uit de binnenstad kunnen tijdens die bijeenkomst concreet meepraten over investeringen in onze binnenstad. Samen beslissen dus over wat en hoe.

Vertegenwoordigers van de diverse straatverenigingen zijn deze dagen druk bezig met het uitdelen van de flyers. Daarin woorden ondernemers opgeroepen de bijeenkomst over de BIZ dinsdag 13 februari bij te wonen. Van reclamebelasting naar bedrijveninvesteringszone (BIZ) is het thema van de avond in Hotel Raecks.

Ondernemers uit de binnenstad kunnen tijdens die bijeenkomst concreet meepraten over investeringen in onze binnenstad. Samen beslissen dus over wat en hoe en welke gezamenlijke stappen gezet moeten worden waar de BIZ vijf jaar lang aan gaat werken en hoe we dat financieren en organiseren. De centrale thema’s zijn promotie en marketing, een aantrekkelijke binnenstad, veiligheid en bereikbaarheid. De avond start met een inloop om 18.00 uur inclusief soep en broodjes. Om 19.00 uur verricht CMG voorzitter Dick Hulsebosch de aftrap.

Wilt u meepraten en meebeslissen? Meldt u dan aan via elsbeth@stadenco.nl    Uw aanwezigheid is van groot belang! Heel graag tot persoonlijk ziens op 13 februari.


  Groene Mug Bokaal

Maandag 19 februari wordt de Groene Mug Bokaal uitgereikt door wethouder Cora-Yfke Sikkema, wethouder duurzaamheid gemeente Haarlem. Dat gebeurt tussen 16.00 en 18.00 uur bij Frisk aan het Spaarne. De bijeenkomst is tevens bedoeld om ondernemers van ondernemingen die van duurzaamheid een belangrijk punt maken te ontmoeten om zodoende nieuwe contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen.

Dagvoorzitter Marijn Franken (bekend gezicht van de Keuringsdienst van Waarde, De Rekenkamer en maakster van de bioscoopdocumentaire Vleesverlangen) presenteert het officiële programma, waarna ik de wethouder de Groene Mug Bokaal 2018 uitreikt. Heeft u nog niet gestemd? Dan kan u dat nog vóór 13 februari doen via www.haarlem.nl/degroenemugbokaal2018. Uw stem wordt zeer op prijs gesteld.NV Haarlem special over evenementen

Donderdag 15 februari wordt in de Kleine Zaal van De Philharmonie een speciale (extra) editie van de NV Haarlem gehouden. De talkshow staat dit keer geheel in teken van de uitreiking van de Haarlemse Evenementenring.  Dat is de prijs voor het beste evenement van 2017 in Haarlem. Tevens wordt de winnaar van de Evenementenveer – aanmoedigingsprijs voor een nieuw veelbelovend evenement – bekend gemaakt . Het is voor de vijfde keer dat de Haarlemse Evenementenring wordt uitgereikt.

Presentatoren Jaap Bonkenburg en Jaap Sluis praten met onder anderen Guus van Dee, voorzitter van de Haarlemse Honkbalweek. Menno de Pater (Decisio) en Edwin Sibbel (Circuit Zandvoort) bespreken de impact voor de regio  van een mogelijke terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. Frits Huffnagel (voormalig wethouder Amsterdam en Den Haag) belicht het belang van evenementen voor stad, land en regio. Masha Vos van Albert Heijn Vos vertelt over haar inzet als ondernemer voor de Haarlemse evenementen en Maarten Boonstra van het Haarlemse WAUS Events gaat in op wat er zich in de Haarlemse underground op het gebied van festivals afspeelt. Reinier Weers, cultuurcoördinator, krijgt vragen over de plannen voor de evenementenperiode in het najaar: Haarlem cultuurstad. Tenslotte zal Milan Meyberg, organisator van DGTL ingaan op hoe je evenement sustainable te maken! De NV Haarlem op 15 februari begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Aansluitend is er tot 23.00 uur in de foyer van De Philharmonie een feestelijke borrel. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden via evenementenring@gmail.com


Laatste kans voor ondernemers bij de HOP       

Wie gaat de Haarlemse Ondernemers Prijs 2018 winnen? De ondernemerswedstrijd van Haarlem krijgt zijn vijfde editie. Ondernemers die hun hoofdactiviteiten in Haarlem hebben kunnen mee doen aan de wedstrijd.

Je kunt jezelf aanmelden, maar je kunt ook een (andere) ondernemer voordragen. Zelfs anonieme tips over topkandidaten zijn welkom. Jezelf als kandidaat aanmelden kan tot en met maandag 12 februari, 12.00 uur. Een collega-ondernemer voordragen om mee te laten doen of een tip doorgeven kan tot en met vrijdag 9 februari, 24.00 uur.


Kijk op de website www.haarlemseondernemersprijs.nl, mail naar www.haarlemseondernemersprijs.nl  of bel/app 06 46 19 58 28. 

           


 Ambitiekaart Haarlemse Wateren is vrijgegeven voor inspraak

De Ambitiekaart Haarlem Wateren, de nieuwe nota watertoerisme en -recreatie, is door het college van b en w vrijgegeven voor inspraak. Via deze link treft u de ambitiekaart en bijbehorende bijlagen aan: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/06-februari/10:00 (zie onder punt 11).  De Ambitiekaart Haarlemse Wateren omvat  onder andere de volgende drie onderdelen;  beleidsregels voor rondvaart en verhuur van vaartuigen ten behoeve van een duurzame, aangename en veilige vaarstad; een overzicht van de ambities en de nieuwe Nota Aanwijzing Oevers.


Uitbreiding autoluwe binnenstad vrijgegeven voor inspraak

Er heeft de afgelopen maanden een participatietraject gelopen over de uitbreiding van de autoluwe binnenstad.  In 2011 is al het besluit genomen voor het project De Rode Loper. Het slotstuk van het project zal nu vorm krijgen. Het gaat in grote lijnen om het gebied Kruisstraat, Krocht, Nieuwe Groenmarkt, Smedestraat en Jansstraat.

Dit heeft mogelijk direct gevolgen voor de bedrijfsvoering van ondernemingen in de betreffende straten. Inmiddels heeft het college van B&W een besluit genomen over de wijze waarop de uitbreiding zal plaatsvinden en er zal binnenkort de inspraakprocedure starten die zes weken zal duren. Ondernemingen in de autoluwe zones kunnen straks na de uitbreiding van het autoluwe gebied kan alleen nog tijdens de venstertijden worden bevoorraad. De venstertijden zijn van maandag t/m vrijdag van 06.00 – 11.00 uur. Wanneer de bevoorrading wordt uitgevoerd door voertuigen die geen CO2 uitstoten, wordt de venstertijd uitgebreid tot 12.00 uur. Aan de andere kant zorgt de uitbreiding van de autoluwe binnenstad ook voor een beter verblijfsklimaat.

Het is dus belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn van de gevolgen. Het besluit en de plannen worden binnenkort gepubliceerd op de website haarlem.nl. Deze liggen ook ter inzage op het kantoor van de gemeente Haarlem, locatie Raakspoort, Zijlvest 39. Iedereen die in die periode wil reageren op de maatregel kan zijn zienswijze indienen via projecten@haarlem.nl. Uiteindelijk wordt het besluit met de verzamelde reacties voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente Haarlem stelt iedere ondernemer en bewoner in het gebied via een brief op de hoogte van de start van de inspraaktermijn.


 Oproep Ondernemersfonds aan straatverenigingen!

Frans Baars van het Ondernemersfonds riep tijdens de dinsdag 6 februari gehouden evenementenbijeenkomst voor ondernemers uit de binnenstad straatverenigingen op voor 1 april een begroting voor hun straatevenementen bij het Ondernemersfonds in te dienen.

Baars: “Diverse straten willen aanhaken bij evenementen. Daar is extra geld voor nodig. Het Ondernemersfonds heeft een potje waaruit bijdragen voor deze acties mede gefinancierd kunnen worden. Officieel geregistreerde straatverenigingen die lid zijn van Haarlem Centraal komen daarvoor in aanmerking. Maak een begroting, zet de kosten gespecificeerd op een rijtje en dien dat bij het Ondernemersfonds in. De Schagchelstraat doet dat al jaren keurig op tijd. Die straat krijgt dus vanuit het Ondernemersfonds altijd een bepaald bedrag om de evenementen die in die straat tijdens bijvoorbeeld de Shopping Night organiseert financieel mede mogelijk te maken. Het aanvraagformulier kan worden gedownload via www.centrum-haarlem.nl, onder het kopje Ondernemersfonds.    


 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.