In deze nieuwsbrief

> Gemeenteraad verkiezingen - Wijkraden verkiezingsdebat, Grote Horeca verkiezingsfestival- Bedrijven verkiezingsdebat

 

> Gratis energiescans voor detailhandel
> Meer, Minder, Beter
> Aanhaken bij evenementen

> Uitbreiding autoluwe binnenstad vrijgegeven voor inspraak

> Onderwerpen NV Haarlem
> Nieuwe ondernemingen in de binnenstad

Ondernemersagenda binnenstad

ma. 05-mrt Meer, minder, beter.  Bijeenkomst met aandacht voor voedsel en het tekenen van de intentieverklaring.  Lokatie: Gravenzaal van het stadhuis Haarlem. Tijden: inloop om 17.15 uur tot circa 19.15 uur.
di. 06-mrt

Debat wijkraden centrum Dinsdag, 6 maart 2018 19:30 uur in de nieuwe Kerk

zo.11-mrt

Horeca verkiezingsfestival Zondag  14:00 bij diverse cafés

di. 13-mrt Debatavond bedrijfsleven en Haarlemse politiek.   19:00 ROC nova college Haarlem  
ma. 19-mrt NV Haarlem - 16.30 uur, start talkshow om 17.00 uur Philharmonie
wo. 21-mrt Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
zo. 01-apr Uiterlijke aanvraag datum Ondernemersfonds Uiterlijke datum om financiële ondersteuning aan te vragen voor uw evenement

 


Verkiezingen:

Debat wijkraden centrum Dinsdag, 6 maart 2018 19:30 uur in de nieuwe Kerk

/>Met je telefoon geef je je mening op stellingen en breng je je eigen onderwerpen in. De politici debatteren over onderwerpen die in het centrum spelen: veiligheid, leefbaarheid, openbare ruimte en verkeer. Het debat wordt georganiseerd door de centrumwijkraden Binnenstad, Vijfhoek/Raaks/Doelen, Burgwal en Heiliglanden/De Kamp en iedereen is van harte welkom.

Horeca verkiezingsfestival Zondag 11 maart 2018 14:00 bij diverse cafés

Tijdens het grote Horeca Verkiezingsfestival kun je op 12 locaties terecht om je te laten informeren over de stand- punten van de verkiesbare partijen. Na een korte presentatie van de Partij(5minuten) kun je 40 minuten lang vragen stellen. Vragen die jou bezig houden. Na iedere ronde kun je zelf verhuizen om in het volgende cafe naar een andere partij te luisteren. Dit alles om ervoor te zorgen dat jij een goede keuze maakt tijdens de verkiezingen op 21 maart. Het programma:  https://www.facebook.com/gastvrijhaarlem/photos/gm.1793878967341680/1897758920297469/?type=3&theater

Debatavond bedrijfsleven Haarlemse politiek, 13 maart 2018 19:00 uur roc Nova College Haarlem

Op dinsdagavond 13 maart (een week voor de raadsverkiezingen) is het Politiek Ondernemersdebat Haarlem. Het lokale bedrijfsleven gaat in debat met de lijsttrekkers van de politieke partijen over de lokale economie en werkgelegenheid. De focus ligt op thema’s die voor ondernemers en bedrijven van groot belang zijn, zoals bereikbaarheid (ontsluiting, parkeren, smartcity) , verblijfsklimaat (schoon, heel, veilig) en het economische klimaat (positionering, werken, wonen). De uitnodigende ondernemers- en werkgeversverenigingen zijn: Industrie Kring Haarlem, Haarlem Centraal en Horeca Nederland Afdeling Haarlem. ROC Nova College biedt de gastlocatie voor de debatavond aan en Kennemer Business zakennetwerk organiseert het evenement. De Haarlemse ondernemer Johan Tempelaar is de onafhankelijke debatleider. De avond is bedoeld voor ondernemers en directeuren van bedrijven in Haarlem, voor de lokale politiek en voor bestuurders, belangenbehartigers en ambtenaren die zich met economie en aanverwant bezig houden. Deze avond gaat niet over algemene publieks- of burgerkwesties. Tijdens de informatieve en serieuze bijeenkomst zal het 20-jarige Ampzing Genootschap voor luchtige, ontspannende muziek zorgen. Meer informatie en (verplicht vooraf) aanmelden op www.kennemerbusiness.nl/evenementen.


Gratis energiescans voor detailhandel

Maar liefst honderd Haarlemse horecabedrijven namen deel aan de gratis en vrijblijvende Energiescan. De scan resulteerde in een belangrijke kostenreductie op de energierekening mede door de lange nazorg en begeleiding. De gemeente Haarlem biedt nu 10 gratis QuickScans voor de detailhandel in de binnenstad aan.

Dit om ondernemers inzicht te laten verkrijgen hoe hun bedrijfsvoering te verduurzamen en wat daarvan de kostenbesparing is. Dat gebeurt in samenwerking met het bureau Klimaatroute. Dit bureau onderscheidt zich door de focus op activatie (resultaat), en niet de focus op de advisering zelf. Ondernemingen kunnen zich opgeven bij cadrichem@haarlem.nl ( Katja Adrichem). Uit de aanmeldingen worden tien bedrijven geselecteerd. Er wordt gestreefd naar een zekere mate van diversiteit in de branchering. Dus niet tien modezaken maar verschillende soorten branches.  

(foto: M. Jochemius - Romijn) 


Meer, Minder, Beter

Meer voedsel produceren met minder input en van betere kwaliteit? Meer bewustwording voor minder voedselverspilling en een betere leefomgeving? Meer bewegen en minder ongezond eten voor een betere gezondheid?  

Dit alles staat centraal in de door de gemeente Haarlem, Rabobank Haarlem en omstreken, Circus Circulair en slow food youth network georganiseerde bijeenkomst op maandag 5 maart in de Gravenzaal van het stadhuis Haarlem. De start is om 17.45 uur ( inloop om 17.15 uur) en duurt tot circa 19.15 uur. Wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema opent de bijeenkomst, waarna enkele partners zichzelf en de nieuwe projecten op het gebied van voedsel in de stad voorstellen. Daarna kunnen de genodigden in navolging van de wethouder duurzaamheid, de intentieverklaring “Meer, Minder, Beter!” ondertekenen. 


Aanhaken bij evenementen

Hoe kunnen ondernemers en straatverenigingen in de binnenstad aanhaken bij evenementen als het Bloemencorso, Shopping Night en de Kerstmarkt. Die vraag stond centraal bij de door Haarlem Centraal, Haarlem Marketing en de gemeente Haarlem georganiseerde bijeenkomst in februari. 

Ruim 60 ondernemers bezochten de avond waarop Fabienne van Boekel informatie gaf over het Bloemencorso dat jaarlijks 80.000 bezoekers naar de stad trekt en de Shopping Night op zaterdag 9 juni goed voor tussen de 20.000 en 30.000 bezoekers. Van Boekel produceert die Shopping Night in opdracht van Stichting Evenementen Haarlem Centraal. Zij vertelde dat ze zeker voor het Bloemencorso de hele stad via verschillende acties bij het evenement wil betrekken. Veel ideeën passeerden de revue. Van een DJ of een oldtimer in de Koniningsstraat tot een modeshow of zelf voor de winkel rijgen van bloemenslingers. De straatvereniging van de Kleine Houtstraat heeft inmiddels een aanvraag bij de organisatie van het Corso in Haarlem gedaan om fleurige stands voor winkels te plaatsen. 


Uitbreiding autoluwe binnenstad vrijgegeven voor inspraak

Er heeft de afgelopen maanden een participatietraject gelopen over de uitbreiding van de autoluwe binnenstad.  In 2011 is al het besluit genomen voor het project De Rode Loper. Het slotstuk van het project zal nu vorm krijgen. Het gaat in grote lijnen om het gebied Kruisstraat, Krocht, Nieuwe Groenmarkt, Smedestraat en Jansstraat.

Dit heeft mogelijk direct gevolgen voor de bedrijfsvoering van ondernemingen in de betreffende straten. Inmiddels heeft het college van B&W een besluit genomen over de wijze waarop de uitbreiding zal plaatsvinden en er zal binnenkort de inspraakprocedure starten die zes weken zal duren. Ondernemingen in de autoluwe zones kunnen straks na de uitbreiding van het autoluwe gebied kan alleen nog tijdens de venstertijden worden bevoorraad. De venstertijden zijn van maandag t/m vrijdag van 06.00 – 11.00 uur. Wanneer de bevoorrading wordt uitgevoerd door voertuigen die geen CO2 uitstoten, wordt de venstertijd uitgebreid tot 12.00 uur. Aan de andere kant zorgt de uitbreiding van de autoluwe binnenstad ook voor een beter verblijfsklimaat.Het is dus belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn van de gevolgen. Het besluit en de plannen worden binnenkort gepubliceerd op de website haarlem.nl. Deze liggen ook ter inzage op het kantoor van de gemeente Haarlem, locatie Raakspoort, Zijlvest 39. Iedereen die in die periode wil reageren op de maatregel kan zijn zienswijze indienen via projecten@haarlem.nl. Uiteindelijk wordt het besluit met de verzamelde reacties voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente Haarlem stelt iedere ondernemer en bewoner in het gebied via een brief op de hoogte van de start van de inspraaktermijn.


Onderwerpen NV Haarlem 19 maart

Maandag 19 maart staat er een nieuwe editie van de talkshow NV Haarlem op het programma. In de Kleine Zaal van De Philharmonie voelen presentatoren Jaap Bonkenburg en Jaap Sluis diverse gasten aan de tand over ondernemen en ondernemerschap.

Zo vertelt Cor Pen als general manager wat voor hotel er naast Het Patronaat op de Zijlvest komt, gaat Maarten Briët van CAIRN Real Estate in op het succes van Zocherzicht aan het Kennemerplein met op de begane grond restaurant Vooges Centraal. Daar vertelt Rolf Vooges dan weer over. Politiek en ondernemen is het onderwerp van gesprek met Wybren Haga, huidig Tweede Kamer lid van de VVD. En wie ’s morgens trek heeft in een verse boterham, maar geen zin kan maken om naar de bakker te lopen is er de brood aan huis service Bready van Erwin Miedema. Natuurlijk zijn er nog de vaste rubrieken en is er muziek. Inloop vanaf 16.30 uur, start talkshow om 17.00 uur. De toegang is gratis na aanmelding op www.nvhaarlem.nl


Nieuwe Ondernemingen

  1. Intersport Twinsport, Drossestraat 17 (sportspeciaalzaak)

  2. Frenchie, Gedempte Oude Gracht 46 (restaurant · bar · café)

  3. Zumo, Grote Houtstraat 136 (herenkleding)

  4. ThePhoneLab, Grote Houtstraat 162 (reparaties mobiele telefoons)

  5. Vooges Centraal, Kennemerplein 6 (café-restaurant)                       

  6. Paris, Kruisweg 55 (brasserie)

  7. Rock Your World, Schagchelstraat 32 (selfcare & feelgood products)

 

 
 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.