Ondernemersfonds subsidieert evenementen in binnenstad Haarlem

Dien zo snel mogelijk subsidieaanvragen in!

Het Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem is nu bijna twee jaar operatief. Met de gelden die binnen komen via de reclameheffing, wordt een aantal activiteiten gefinancierd. Het Corso van de Bollenstreek bijvoorbeeld, maar ook Haarlem Jazzstad en de intocht van Sint Nicolaas. Daarnaast hebben ook kleinere activiteiten die door straatverenigingen zijn opgezet, bijvoorbeeld rond Haarlem Jazz, Sinterklaas en Kerst, subsidies gekregen. 
Het bestuur van het fonds verzoekt een ieder die van plan is om dit jaar nog een evenement in de stad te organiseren, zo snel mogelijk een aanvraag voor subsidie in te dienen. Het ondernemersfonds ondersteunt een aantal zaken in de stad: naast dat er 100.000 euro beschikbaar is voor evenementen, gaat er onder andere ook geld naar de feestverlichting en City Marketing Haarlem. Verder doen ondernemers in de binnenstad via het fonds een bijdrage aan de Centrum Management Groep Haarlem en de bijbehorende communicatie. Het fonds heeft ook bijgedragen aan de Haarlem Hopper, de city shuttle die bezoekers van de stad van en naar het centrum brengt.

Straatverenigingen

In Haarlem is momenteel een goede ontwikkeling gaande: steeds meer ondernemers in het centrum willen met elkaar samenwerken en vormen straatverenigingen. Samen sta je sterker, samen kun je je beter profileren en samen kun je ook eens wat makkelijker een leuke activiteit in je straat organiseren. Straten als de Kleine Houtstraat en de Zijlstraat organiseren jaarlijks hun eigen evenementen, maar haken soms ook aan bij grotere activiteiten als het Corso of Haarlem Jazz.
Om het opzetten van straatverenigingen te stimuleren geeft het fonds nieuwe verenigingen een startsubsidie van € 1500.
Officieel geregistreerde straatverenigingen kunnen een aanvraag voor activiteiten bij het ondernemersfonds indienen voor subsidie. Daartoe moet een aanvraagformulier (te vinden op de website www.centrum-haarlm.nl) worden ingevuld en opgestuurd naar het postadres van het Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem. Een aanvraag voor 2011 kan nog worden ingediend, maar doe dit s.v.p. zo snel mogelijk. Meer informatie is te vinden op www.centrum-haarlem.nl, de website van de Centrum Management Groep Haarlem.

 
Logo Haarlem.nl Logo Haarlem Centraal Logo MKB Haarlem Logo Horeca Nederland Logo VEBH Haarlem Logo Haarlem Lichtstad
 
WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem.